Zarządzanie zrównoważonym rozwojem

PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Podstawy zrównoważonego rozwoju 32
 • historia, rozwój i znaczenie koncepcji zrównoważonego rozwoju
 • ekologiczne i ekonomiczne podstawy zrównoważonego rozwoju
 • zrównoważony rozwój jako kontekst organizacji
 • cele zrównoważonego rozwoju ONZ
 • zrównoważony rozwój w polityce i strategiach UE (The European Green Deal, Fit for 55, European Climate Pact, Zero Pollutiion Action Plan, Circular ec
 • zrównoważony rozwój w biznesie
 • zrównoważony rozwój w systemach zarządzania
 • budowanie strategii biznesowych z wykorzystaniem Science Based Targets
Systemy zarządzania środowiskowego 24
 • wymagania ISO 14001:2015
 • wymagania EMAS
 • wymagania Green Dragon Environmental Standard
Środowiskowa analiza cyklu życia (LCA) 16
 • LCA wg. standardów ISO 14040 i 14044
 • etapy przeprowadzania środowiskowej oceny cyklu życia
 • wykorzystanie wyników LCA w biznesie
 • LCA w systemach zarządzania środowiskowego
 • wykorzystanie wyników LCA w komunikacji z konsumentem
 • ekoprojektowanie
Gospodarka o obiegu zamkniętym 24
 • podstawy gospodarki o obiegu zamkniętym
 • czynniki ekonomiczne, ekologiczne i społeczne determinujące transformację gospodarki
 • gospodarka o obiegu zamkniętym w strategii organizacji
 • inicjatywy, narzędzia i systemy zarządzania wspierające transformację (Czystsza Produkcja, Zero Waste, EMAS, ISO 14001, Green Kaizen, Lean&Green)
 • rozszerzona odpowiedzialność producenta (ROP)
Zrównoważone łańcuchy dostaw 16
 • planowanie łańcucha dostaw
 • zrównoważone zakupy (ISO 20400)
 • programy certyfikacji oparte na zrównoważonych łańcuchach dostaw (m.in. FSC®, PEFC®, KZR INiG, UTZ, RSPO, ASI)
Elementy ekonomiki zrównoważonego rozwoju 8
 • zasoby naturalne w analizie ekonomicznej
 • zrównoważona polityka gospodarcza i jej implikacje dla przedsiębiorstw
 • elementy wyceny odnawialnych i nieodnawialnych zasobów naturalnych
Ekonomiczna ocena proekologicznych projektów inwestycyjnych 24
 • zarządzanie innowacyjnym projektem
 • czynniki ekonomiczne stymulujące realizacje projektów proekologicznych
 • ekonomia w zarządzaniu projektami i procesami
 • podstawowe wskaźniki ekonomiczne inwestycji proekologicznych (SPBP, DPBP, IRR, NPV)
Dialog i współpraca z organizacjami ekologicznymi 8
 • działalność organizacji ekologicznych w Polsce i na świecie
 • korzyści i obowiązki wynikające ze współpracy biznesu z NGOs
Podstawy komunikacji, prezentacji, moderacji 12
 • Określanie wielowymiarowej strategii organizacyjnej
 • Poszukiwanie motywatorów wpływających na poziom zaangażowania pracowników w działalność firmy
 • Tworzenie motywującego przekazu
 • Język perswazji w praktyce prezentacji i negocjacji
Etyka w marketingu, reklamie i PR 8
 • Uwarunkowania etyczne marketingu
 • Zagrożenia w komunikacji marketingowej – manipulacja, perswazja ukryta, reguły wywierania wpływu R. Cialdiniego
 • prawne ograniczenia działalności reklamowej i public relations
 • Kodeksy etyczne branży reklamowej
 • Kodeksy etyczne branży PR
 • Analiza case studies
Zrównoważony rozwój jako element CSR 8
 • dyrektywa CSRD: zrównoważony rozwój w raportowaniu niefinansowym spółek
 • elementy zrównoważonego rozwoju w standardach ISO 26000, SA 8000, EcoVadis, SMETA
 • zrównoważony rozwój w raportach CSR (case study)
Razem 180