Zarządzanie sprzedażą i marketingiem

PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Sprzedaż i marketing w strategii firmy 8
 • Rola dyrektora sprzedaży i marketingu w firmie
 • Etapy sprzedaży
 • Cecha, zaleta, korzyść produktu,
 • Prospekting
 • Sposób dotarcia do klienta
 • Kontakt z klientem
 • Obsługa posprzedażowa
 • Strategia i taktyka w zarządzaniu
 • Tworzenie strategii produktowej
Komunikacja interpersonalna w zespole 12
 • Współczesne systemy organizacji przedsiębiorstw a czynnik ludzki
 • Procesy komunikacyjne w zarządzaniu organizacjami – ujęcie indywidualne, zespołowe i systemowe
 • Zasady skutecznej komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • Zasady i techniki efektywnego słuchania i mówienia
 • Bariery skutecznej komunikacji
 • Rola emocji w komunikacji
 • Komunikacja asertywna
Narzędzia komunikacji marketingowej 20
 • Podstawy marketingu i komunikacji marketingowej
 • Teoria i praktyka PR
 • Techniki reklamy
 • Tworzenie kampanii promocyjnych
Narzędzia kontaktów sprzedażowych 12
 • Co to jest prospecting i do czego służy
 • Jakie są działania prospectingowe
 • Segmentacja rynku, profil klienta
 • Usystematyzowanie i uporządkowanie działań docelowych / lejek sprzedażowy
 • Co to jest Networking
 • Korzyści z Networkingu
 • Jak skutecznie zbudować sieć kontaktów
 • Cele i zadania Call center
 • Zasady skutecznego kontaktu telefonicznego
Budowanie zespołu - rekrutacja i selekcja 16
 • Rekrutacja pracowników (konstruowanie ofert, sposoby rekrutacji pracowników, symulacje rozmów kwalifikacyjnych)
 • Rynek pracownika (jak szukać pracy, jak stworzyć skuteczne dokumenty aplikacyjne, jak dobrze zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej)
 • Analiza potencjału pracowników (zarządzanie talentami, fluktuacja)
Negocjacje sprzedażowe i zarządcze 12
 • Wprowadzenie do negocjacji
 • Negocjacje zarządcze i sprzedażowe w sytuacjach konfliktowych
 • Heurystyki i perswazja
 • System negocjacyjny win-win
Stres w pracy menedżera 8
 • Asertywność
 • Delegowanie
 • Performance Management - zarządzanie wynikiem
 • Diagnoza, cel, plan, wdrożenie, monitoring
Analityka sprzedażowa na bazie MS Excel 16
 • Istota analityki biznesowej w kontekście działań marketingowych i sprzedażowych przedsiębiorstwa.
 • Definicja podstawowych pojęć oraz zakresu dziedziny.
 • Kluczowe obszary analityki biznesowej.
 • Proces analizy danych – etapy, typowe działania analityka.
 • Możliwości i ograniczenia analityki biznesowej.
 • Wprowadzenie do projektowania modeli danych i zapytań.
 • Przetwarzanie danych transakcyjnych za pomocą tabel.
 • Sortowanie, filtrowanie wykorzystanie funkcji tabel do obliczeń w zakresie statystyki opisowej.
 • Analiza danych z wykorzystaniem mechanizmów tabel przestawnych.
 • Wizualizacja danych.
 • Formy wizualizacji, dobre praktyki i dobór typu wizualizacji do celu prezentacji.
 • Elementy analizy warunkowej.
 • Tabele danych, scenariusze, analiza Co jeśli?
 • Wykorzystanie metod, technik i narzędzi optymalizacji we wspomaganiu decyzji sprzedażowych.
 • Podstawy technik symulacyjnych.
 • Wspomaganie decyzji z uwzględnieniem ryzyka i niepewności.
Zarządzanie zespołem sprzedażowym 20
 • Motywacja zespołu sprzedażowego
 • Ustalanie kontekstu pracy
 • Rozliczanie zespołu i pracownika
 • Coachingowe techniki pracy z zespołem
 • Wprowadzanie zmian do zespołu
Zarządzanie relacjami z klientem 12
 • Skuteczna komunikacja interpersonalna- aktywne słuchanie, rodzaje pytań, parafraza
 • Budowanie kontaktu - treść, głos i barwa, mowa ciała
 • Zrywanie kontaktu
 • Prezentacja
 • Efekt pierwszego wrażenia
 • Obiekcje natury rzeczowej i emocjonalnej - umiejętność rozróżnienia i techniki obalania
Prezentacja i przekaz osobisty 12
 • Przygotowanie i realizacja wystąpienia
 • Style prezentacji
 • Panowanie nad stresem
 • Informatyczne narzędzia wspomagające prezentację
Efektywność i czas pracy handlowca 8
 • Nawyki jednostek
 • Nawyki skutecznych organizacji
 • 7 nawyków skutecznego działania
 • Zarządzanie sobą w czasie – wprowadzenie, czyli dlaczego ciągle brakuje mi czasu
 • Ustalenie celu
 • Planowanie czasu, praca w oparciu o priorytety
 • Organizacja spotkań
 • Samoanaliza – plan rozwoju osobistego
E-marketing i E-sprzedaż 8
 • Internet jako medium reklamy (formy i rodzaje reklam, modele rozliczeń w internecie, GoogleAds, remarketing
 • Współpraca z agencjami reklamowymi
 • Strona internetowa jako element marketingu - stworzenie strony internetowej w środowisku WORDPRESS
 • E-mail marketing – tworzenie profesjonalnych wiadomości e-mail, budowanie baz adresowych, analiza skuteczności
Marketplace - gra symulacyjna 16
 • Określanie celów i strategii działania przedsiębiorstwa
 • Podejmowanie decyzji operacyjnych związanych z wejściem przedsiębiorstwa na rynek
 • Analiza wyników i korekta działań rynkowych
 • Plan rozwoju przedsiębiorstwa na przyszłość oraz inwestowanie zmierzające do dalszej ekspansji przedsiębiorstwa
 • Rozwój i udoskonalenie strategii biznesowej
 • Analiza wyników końcowych przedsiębiorstw
RAZEM 180