Zarządzanie oświatą – menedżer oświaty

PROGRAM

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Zadania i organizacja szkoły/placówki 50 Szkoły i placówki w systemie oświaty Planowanie i organizacja pracy w szkole Programy wspierania oświaty Technologie informacyjno-komunikacyjne w oświacie Marketing i promocja w oświacie
Blok prawno - finansowy 42

Prawo w oświacie

Zarządzanie finansami w oświacie

Sprawowanie nadzoru pedagogicznego w kontekście jakości pracy szkoły/placówki 38

Nadzór pedagogiczny i zarządzanie jakością

Projektowanie programów szkoły

Zarządzanie interpersonalne oraz przywództwo edukacyjne 46

Kierowanie zmianą w edukacji

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Kreowanie wizerunku menedżera

Etyka menedżera

Praktyczne umiejętności zarządcze dyrektora szkoły 18

Praktyka kierownicza w szkole/placówce

Praktyczna współpraca dyrektora z organem prowadzącym i organem nadzorującym

SUMA 194