Zarządzanie cyberbezpieczeństwem

PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych 16
 • Podstawowe aspekty i kierunki rozwoju bezpieczeństwa systemów informatycznych.
 • Cele i zadania bezpieczeństwa informacji
 • Rola bezpieczeństwa informacyjnego w systemach informatycznych
 • Sposoby reagowania na incydenty bezpieczeństwa.
 • Analiza aktualnych technologii wykorzystywanych w kontekście bezpieczeństwa systemów informatycznych.
Formalno-prawne podstawy cyberbezpieczeństwa 16
 • Wprowadzenie do problematyki formalno-prawnej cyberbezpieczeństwa.
 • Przepisy prawne z zakresu cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa systemów IT i ich interpretacja
 • Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa, informacji pracodawcy, danych osobowych i ochrona informacji w ramach prawa karnego.
 • Przykłady tajemnic ustawowo chronionych.
 • Ochrona informacji jawnych i niejawnych.
Techniczne podstawy cyberbezpieczeństwa 16
 • Bezpieczeństwo informacyjne w przedsiębiorstwie.
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym w firmie,
 • Kierowanie zespołami ludzkimi zajmującymi się cyberbezpieczeństwem
Bezpieczeństwo fizyczne i systemy ochronne 12
 • Nieinformatyczne aspekty bezpieczeństwa.
 • Podstawowa terminologia obszaru bezpieczeństwa oraz ochrony osób i obiektów.
 • Polityka bezpieczeństwa instytucji i przedsiębiorstw w odniesieniu do zagadnień niezwiązanych bezpośrednio z technologiami komputerowymi.
 • Procedury bezpieczeństwa i czynnik ludzki w bezpieczeństwie.
 • Analiza systemów technicznego zabezpieczenia obiektów (Systemu Kontroli Dostępu (SKD), Systemu Sygnalizacji Włamania (SSW), Systemu Sygnalizacji Napadu (SSN), Systemu Monitoringu (CCTV), Systemu Sygnalizacji Pożarowej (SSPoż.)).
Laboratorium cyberbezpieczeństwa cz. I 20
 • Bezpieczeństwo systemu Windows – działania podstawowe
 • Szyfrowanie plików i folderów
 • Bezpieczeństwo środowiska pracy
 • Bezpieczeństwo haseł
 • Ochrona dostępu do zasobów przez sieć
 • Skanowanie systemu operacyjnego
Ochrona danych osobowych w systemach informacyjnych 16
 • Zasady obowiązujące w ramach rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.
 • Zagrożenia wynikające z nieprawidłowej ochrony danych osobowych oraz prywatności użytkownika.
 • Sposoby ochrony prywatności danych osobowych.
 • Formalne dokumenty opracowywane w ramach polityki ochrony danych stosowane w systemach informacyjnych, serwisach internetowych.
 • Technologia śledzenia użytkowników w systemach informacyjnych
 • Metody ochrony danych.
 • Ćwiczenia z wykorzystaniem przypadków naruszenia ochrony danych, w tym danych osobowych.
Programowe i sprzętowe środki ochrony 16
 • Właściwości, możliwości oraz ogólne zasady działania podstawowych platform sprzętowych wykorzystywanych do implementowania mechanizmów bezpieczeństwa.
 • Metody i środki ochrony sprzętowej wdrażane na systemach operacyjnych i aplikacjach webowych.
 • Zasady działania części sprzętowej narażonej na ataki.
 • Architektura aplikacji webowych z punktu widzenia zagadnień bezpieczeństwa.
 • Typowe przyczyny i skutki niedostępności usług sieciowych oraz aplikacji webowych.
Laboratorium cyberbezpieczeństwa cz. II 20
 • Bezpieczeństwo danych lokalnych
 • Bezpieczeństwo danych online
 • Badanie informacji o sieci
 • Bezpieczeństwo urządzeń sieciowych – podstawy
 • Bezpieczeństwo w sieci
 • Bezpieczeństwo poczty email
Zarządzanie ryzykiem w systemach informacyjnych 16
 • Elementy procesu oceny ryzyka związanego z bezpieczeństwem sieci.
 • Metody oceny i ograniczania ryzyka oraz przykłady ich implementacji.
 • Przepisy prawa w zakresie bezpieczeństwa sieciowego.
 • Analiza, ograniczanie, szacowanie ryzyka i dokumentowanie prac nad analizą ryzyka.
Reagowanie na incydenty i informatyka śledcza 16
 • Wybrane ataki na bezpieczeństwo informacji oraz sposoby ochrony przed nimi.
 • Formalne i techniczne sposoby wykrywania incydentów oraz reagowania na nie.
 • Przykłady analizy incydentów oraz sposób opracowania dokumentacji z wykonanych działań.
 • Analiza dowodowa w zakresie wykrytych incydentów bezpieczeństwa.
 • Analizy systemów plików, zasobów sprzętowych komputera oraz ruchu sieciowego.
Polityki bezpieczeństwa 12
 • Rola polityki bezpieczeństwa w ochronie informacji.
 • Polityka bezpieczeństwa oraz metodykami jej tworzenia.
 • Praktyczne metody przygotowania polityki bezpieczeństwa dla przedsiębiorstw o różnym profilu funkcjonowania.
 • Sposoby obsługi polityki bezpieczeństwa.
 • Dokumenty normatywne oraz zasoby pomocne w opracowaniu polityki bezpieczeństwa. Ćwiczenia praktyczne pozwolą zapoznać się z praktycznymi sposobami przygotowania polityki dla wskazanego podmiotu.
Audyt i monitorowanie cyberbezpieczeństwa 16
 • Rodzaje audytu bezpieczeństwa i sposoby jego prowadzenia.
 • Metodologiczne i formalno-prawne podstaw audytu systemu informacyjnego, w oparciu o standard ISO27000.
 • Metody i środki skanowania systemów IT.
 • Praktyka prowadzenia audytu zabezpieczeń systemu.
 • Narzędzia do realizacji audytu, skanowanie systemu w poszukiwaniu luk i podatności, ocena poziomu zabezpieczeń w systemie.
 • Projektowanie podstawowych systemów ochrony przez zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
Razem 192