User Experience

PROGRAM

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Analiza biznesowa oraz planowanie strategii produktu cyfrowego 28 Obszary wiedzowe analizy biznesowej
Role w zespole, wymagane umiejętności oraz typowe zadania
Analiza strategiczna przedsięwzięcia

Metody i techniki planowania i projektowania elementów strategii produktu:

 • prototypowanie modelu biznesowego
 • tworzenie profili użytkowników
 • projektowanie propozycji wartości
 • formułowanie wizji rozwiązania

Wydobywanie i specyfikacja wymagań
Zarządzanie wymaganiami produktu
Cyberpsychologia zachowań konsumenckich - psychologiczne aspekty UX 20 (w tym 4h projektów)
 • Dlaczego cyberpsychologia jest podstawą projektowania user experience?
 • Co to są pozytywne systemy hybrydowe i jaki mają związek z pozytywną technologią?
 • Jak typowy użytkownik rozumie sztuczną inteligencję i systemy na niej oparte?
 • Jakie przekonania użytkowników wpływają na awersję wobec algorytmów?
 • Jak precyzować potrzeby użytkowników (wymiar komfortu i użyteczności)?
 • Jakie znaczenie ma humanoidalność systemów na poziomie ucieleśnienia, funkcji, ról i intencji?
 • W jakich wymiarach innowacje powinny poprawiać jakość życia użytkowników?
 • Jak właściwie stosować metodologię badań na etapie projektowania i oceny rozwiązań?
Projektowanie treści i Webwriting/Copywriting 16 (4h projekt)
 • Rola komunikacji a rola treści w rzeczywistości interaktywnej
 • Notatka, artykuł, blog i karta produktu – różne formaty treści w cyfrowej komunikacji
 • Poznawanie potrzeb komunikacyjnych – konsumenckich oraz wewnątrz projektowych
 • Planowanie , projektowanie i tworzenie treści oraz ich czas i miejsce w procesie projektowym
 • Jak skutecznie oddziaływać na odbiorcę, czyli komunikacja perswazyjna
 • Dobór narzędzi, formatów i treści dla realizacji konkretnych zadań i celów projektowych
 • Trudności i ograniczenia w komunikacji oraz ewaluacja skuteczności treści
 • Content marketing – jak go realizować w praktyce i dlaczego jest tak ważny
 • SEO Copywriting jako specyficzna odmiana treści
Projektowanie architektury informacji i interakcji 16 (4h projekt)
 • Istota oraz rola architektury informacji w projektach produktów interaktywnych.
 • Typowe zadania i artefakty tworzone przez architekta informacji.
 • Anatomia architektury informacji.
 • Systemy organizacji, etykietowania, nawigacji, wyszukiwania.
 • Strategia architektury informacji.
 • Planowanie i realizacja badań.
 • Dokumentowanie architektury informacji.
 • Planowanie i projektowanie interakcji.
 • Projektowanie nawigacji.
Projektowanie graficzne produktów cyfrowych 20
  Psychofizjologia widzenia w projektowaniu interfejsów produktów interaktywnych:
  • kanony projektowania
  • formy niemożliwe
  • kamuflaż
  • figura i tło
  • słowo i obraz
  • przenikanie
  Podstawy projektowania z użyciem grafiki wektorowej i rastrowej na potrzeby produktów interaktywnych:
  • layout
  • kompozycja
  • forma i funkcja
  • fotografia
  • typografia
Prototypowanie rozwiązań interaktywnych 25 (5h projekt)
 • Rola prototypowania w cyklu wytwórczym produktów interaktywnych.
 • Typy prototypów.
 • Prototypowanie „papierowe”.
 • Prototypowanie w formie szkieletów i makiet elektronicznych.
 • Tworzenie interaktywnych prototypów w środowisku programowym.
 • Przygotowywanie specyfikacji w oparciu o prototypy
Badania użyteczności 25 (5h projekt)
 • Istota badań użyteczności.
 • Miejsce badań w cyklu wytwórczym.
 • Kategorie badań użyteczności.
 • Metody, techniki i narzędzia badawcze.
 • Dobór i planowanie badań.
 • Rekrutacja badanych.
 • Dobre praktyki prowadzenia badań użyteczności
 • Opracowywanie wyników i ich wykorzystanie w procesie projektowania i ulepszania produktów cyfrowych
 • Dokumentowanie wyników badań
Podstawy zarządzania projektami produktów cyfrowych 20
 • Specyfika projektów produktów cyfrowych.
 • Metodyki zarządzania projektami.
 • Etapy w projekcie, role i artefakty projektowe.
 • Metody i techniki nadawania priorytetów.
 • Metody i techniki szacowania pracochłonności.
 • Planowanie wydania produktu.
 • Planowanie sprintów.
 • Komunikacja planowa w projekcie – typy, cele i struktura spotkań.
User Experience - praktyka komunikacji z klientem 20 (8h projekt)
 • Strategia firmy jako drogowskaz komunikacji z klientem
 • Strona www głównym narzędziem komunikacyjnym i sprzedażowym firmy z klientami.
 • Wykorzystanie motywacji zewnętrznej i wewnętrznej w dotarciu do klienta.
 • Zbieranie wymagań do projektowania strony www.
 • Case study – przygotowanie struktury, treści i wskazówek graficznych do przykładowej strony www.
SUMA 190