Menedżer transformacji cyfrowej

PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Podstawy zarządzania w Przemyśle 4.0 8
 • Koncepcje zarządzania w obliczu zmian rynkowych
 • Outsourcing, benchmarking i inne systemy zarządzania
 • CSR - Społeczna odpowiedzialność biznesu jako strategia zarządzania
 • Geneza Industry 4.0
 • Wiodące technologie w obszarze Przemysłu 4.0
Zarządzanie zespołem w wirtualnym środowisku 8
 • Zespoły wirtualne vs. zespoły stacjonarne
 • Komunikacja w zespole wirtualnym
 • Efektywność zespołów wirtualnych
 • Zarządzanie kompetencjami zespołów wirtualnych
 • Narzędzia komunikacji
Przywództwo i zarządzanie w transformacji cyfrowej 24
 • Rola lidera w transformacji cyfrowej
 • Kompetencje przyszłości decydujące o efektywności zarządzania w świecie Industry 4.0
 • Inteligencja emocjonalna w zarządzaniu zmianą
 • Potrzeba posiadania i wyznaczania strategii firmy w zmiennych sytuacjach
 • Case study – projektowanie procesu zarządzania zmianą
 • Rola motywacji zewnętrznej i wewnętrznej w zarządzaniu zmianą
 • Zbieranie wymagań w projektach wprowadzających informatyzację działań
 • Sposoby rozwoju kompetencji pracowniczych przydatnych w przemyśle 4.0
Zarządzanie operacyjne 24
 • Zarządzanie procesami
 • Zarządzanie projektami
Sprzedaż i marketing w gospodarce cyfrowej 16
 • Praca nad wyznaczaniem celów marketingowo - sprzedażowych w oparciu o misję firmy
 • Tworzenie strategii marketingowo - sprzedażowej
 • Układanie procesów marketingowo – sprzedażowych
 • Określanie buyer persony i całego ekosystemu klienta
 • Tworzenie mapy ścieżki zakupowej klienta (customer journey map)
 • Wybór kluczowych narzędzi out - i inbound marketingowych
 • Tworzenie i realizacja content marketingu
 • Social selling
Bezpieczeństwo cyfrowe 24
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Analiza ryzyka
 • Bezpieczeństwo systemów automatyki
Technologie Industry 4.0 40
 • Wirtualna rzeczywistość (VR), rozszerzona rzeczywistość (AR),
 • Sztuczna Inteligencja (AI), Uczenie maszynowe (ML)
 • Block-chain
 • Robotyzacja
 • Cloud Computing
 • Internet Rzeczy (IoT)
 • Technologie bezprzewodowe
Modele biznesowe Industry 4.0 12
 • Automatyzacja produkcji
 • Integracja systemów
 • Case studies - praktyczne przykłady stosowania automatyzacji produkcji i integracji systemów
Ocena gotowości i dojrzałości technologiczno-organizacyjnej firmy do przemysłu 4.0 12
 • Metody oceny dojrzałości
 • Audyt oceny dojrzałości
 • Mapa drogowa Industry 4.0
Systemy informatyczne Przemysłu 4.0 16
 • Systemy ERP
 • Systemy do ewidencji i planowania produkcji
 • Systemy workflow
 • Systemy Business Intelligence
 • System CRM
 • Integracja danych
 • Analiza wdrożeniowa systemów ERP
Razem 184