Grafika komputerowa

PROGRAM

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Wstęp do grafiki komputerowej 12
 • Teoria grafiki,
 • Anatomia systemu wizualnego człowieka,
 • Teoria kolorów,
 • Przestrzenie barw,
 • Formaty graficzne,
 • Grafika rastrowa i wektorowa,
 • Metody kompresji,
 • Podstawy kompozycji,
 • Multimedia.
Grafika rastrowa 20
 • Kompozycja,
 • Operacje na obrazach,
 • Użycie warstw,
 • Filtry,
 • Metody retuszowania,
 • Urządzenia służące rejestracji grafiki rastrowej
 • Przetwarzanie grafiki rastrowej.
Projektowanie grafiki internetowej 16
 • Podstawowe zagadnienia grafiki internetowej,
 • Stosowane formaty graficzne,
 • Projektowanie szablonów www,
 • Elementy graficzne www,
 • Tworzenie banerów,
 • Kodowanie grafiki,
 • Optymalizacja grafiki
Grafika wektorowa 20
 • Formaty grafiki wektorowej,
 • Operacje graficzne,
 • Obiekty i narzędzia wektorowe,
 • Elementy składu graficznego,
 • Eksport,
 • Narzędzia i zastosowanie grafiki wektorowej.
Identyfikacja wizualna 16
 • Elementy identyfikacji wizualnej,
 • Logo i specyfikacja projektowa,
 • Proporcje,
 • Format i kompozycja,
 • Wizytówki,
 • Foldery,
 • Publikacje,
 • Serwisy www,
 • Wizualizacja produktu.
Podstawy DTP (Desktop Publishing) 20
 • Elementy i pojęcia DTP
 • Formaty i standardy stosowane w DTP
 • Narzędzia DTP
 • Skład i formatowanie publikacji
 • Przygotowanie materiałów do wydruku
Animacja i interakcja w grafice komputerowej 16
 • Formaty i rodzaje animacji,
 • Montaż animacji,
 • Animacja poklatkowa,
 • Podstawy pracy w aftereffects.
Modelowanie geometryczne 3D z elementami druku 3d 20
 • Definicja elementów grafiki 3D,
 • Tworzenie prostych i złożonych obiektów
  geometrycznych,
 • Modelowanie z użyciem spline i mesh,
 • Zastosowanie modyfikatorów,
 • Stosowanie tekstur,
 • Techniki oświetlenia,
 • Przygotowanie modelu do druku 3d,
 • Wydruk 3D.
Animacja komputerowa 3D 20
 • Tworzenie sceny,
 • Definiowanie klatek kluczowych animacji,
 • Definiowanie toru ruchu,
 • Ruch postaci,
 • Efekty animacji,
 • Rendering.
Podstawy fotografii cyfrowej 12
 • Podstawowe pojęcia z zakresu fotografii,
 • Obsługa aparatu,
 • Ustawianie parametrów związanych z naświetlaniem,
 • Podstawy fotografii portretowej
 • Podstawy fotografii studyjnej.
Efekty specjalne 16
 • Efekty ruchu
 • Przekształcanie obiektów
 • Efekty świetlne
 • Kompozycja efektów
 • Montaż efektów
RAZEM 188