Event Manager

PROGRAM

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Zarządzanie projektem eventowym 24
 • Rodzaje eventów – podział i klasyfikacje
 • Definiowanie projektu (metoda design thinkig)
 • Formułowanie celów
 • Analiza ryzyka
 • Dobór zasobów do realizacji projektu
 • Współpraca z interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi
 • Pozyskiwanie środków na realizację projektów eventowych
Tworzenie budżetu i harmonogramu z wykorzystaniem narzędzi informatycznych 20
 • Definiowanie działań i zasobów
 • Dokumentowanie projektu
 • Planowanie projektu z wykorzystaniem metody ścieżkikrytycznej
 • Tworzenie budżetu i harmonogramu z wykorzystaniem MS Project
 • Prezentacja harmonogramu i budżetu
Monitorowanie projektu, efektywność i feedback 12
 • Metody oceny zaawansowania projektu (dobór wskaźników)
 • Raportowanie
 • Metody i narzędzia wspomagające efektywność projektu
 • Zasady feedbacku
Organizacja eventu 20
 • Wybór lokalizacji
 • Catering
 • Scenotechnika i scenografia
 • Logistyka eventowa
 • Tworzenie scenariusza eventu
Zarządzanie zasobami ludzkimi 12
 • Pozyskiwanie pracowników
 • Racjonalizacja zatrudnienia
 • Rozwój osobisty
 • Style kierowania
 • Zarządzanie czasem i praca w stresie
Praca zespołowa 12
 • Budowanie zespołu
 • Rola lidera
 • Praca w zespole
 • Komunikacja w zespole
 • Zarządzanie zespołem
Kompetencje menedżerskie 24
 • Funkcje i zadania menedżera
 • Zarządzanie relacyjne
 • Zarządzanie w zmiennych sytuacjach
 • Delegowanie zadań
 • Negocjacje
 • Rozwiązywanie sytuacji kryzysowych i konfliktowych
 • Motywowanie pracowników
Marketing i komunikacja 20
 • Określenie grupy docelowej
 • Tworzenie strategii komunikacji
 • Relacje z mediami
 • Identyfikacja wizualna
 • E-marketing i e-sprzedaż
 • Sponsoring
 • Dobór narzędzi marketingowych
Organizacja eventu - zajęcia praktyczne 40
 • Przygotowanie scenariusza eventu we współpracy zmentorem
 • Realizacja poszczególnych etapów eventu
 • Koordynacja zadań i współpraca z zespołami wspomagającymi
 • Ocena efektywności i feedback
Zagadnienia prawne 16
 • Zawieranie umów o współpracy i umów handlowych
 • Bezpieczeństwo imprez masowych
 • Odpowiedzialność organizatora
 • Tworzenie firm eventowych
RAZEM 200