Employer branding i PR

PROGRAM

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Marketing – branding – employer branding 12
 • Strategie marketingowe.
 • Strategie brandingowe.
 • Strategie employer brandingowe.
 • Wzajemne relacje pomiędzy strategiami w firmie.
Motywacja i integracja zespołu wokół strategii firmy 8
 • Wpływ strategii firmy na decyzje zarządcze.
 • Kultura firmy i style zarządcze.
 • Motywacja zewnętrzna i wewnętrzna w praktyce zarządzania.
Badania marki pracodawcy 20
 • Metody i narzędzia badania marki.
 • Możliwości badania wizerunku organizacji.
 • Czynniki kształtujące wpływ wizerunku na tożsamość i reputację firmy.
Budowanie strategii employer brandingu 16
 • Definiowanie celów w zakresie employer brandingu w oparciu o analizy i badania marki.
 • Określanie kierunków i narzędzi realizacji celów employer brandingu.
 • Kontrola efektywności wdrażania strategii employer brandingu.
 • Tworzenie, planowanie i wdrażanie skutecznych kampanii EB (od stworzenia EVP, przez dobór kanałów, tworzenie komunikatów, materiałów, analizę)
Relacje wewnętrzne w organizacji 12
 • Badanie nastrojów wewnątrz organizacji i morale pracowników.
 • Kształtowanie wewnętrznej polityki komunikacyjnej.
 • Tworzenie programów internal relations – łączenie działań komunikacyjnych, motywacyjnych i integracyjnych.
 • narzędzia komunikacji wewnętrznej (intranet, mailingi, wydarzenia, programy benefitowe)
Narzędzia employer brandingu 12
 • Aktywność w obrębie wewnętrznego employer brandingu.
 • Narzędzia employer brandingu. ukierunkowanego na otoczenie zewnętrzne.
 • Narzędzia internetowe, media. społecznościowe i technologie mobilne.
Zasoby ludzkie, a działania employer branding w organizacji 12
 • Metody rekrutacji pracowników.
 • Wyszukiwanie i analiza danych na temat kandydatów - tworzenie przekazów rynkowych.
 • Metody i strategie selekcji .
 • Metoda Assessment Center.
 • Rozmowa kwalifikacyjna.
 • Onboarding nowych pracowników.
 • Zarządzanie talentami w organizacji.
Strategie i kampanie public relations 12
 • Strategie PR w kontekście strategii marketingowych i brandingowych.
 • Planowanie, budżetowanie i wdrażanie kampanii PR.
 • Metody oceny efektywności kampanii PR.
Media relations 12
 • Zasady współpracy z mediami masowymi.
 • Media relations a rzecznictwo prasowe.
 • Narzędzia i techniki media relations.
 • Monitoring mediów jako narzędzie analityczne i planistyczne
PR w internecie 12
 • Narzędzia wewnętrznego public relations.
 • Strona internetowa jako narzędzie public relations.
 • Elementy PR dla organizacji non-profit.
 • Fazy procesu public relations.
Crisis management 12
 • Prewencja kryzysowa w obrębie kryzysów komunikacyjnych i wizerunkowych.
 • Zasady zarządzania kryzysowego.
Język wypowiedzi i creative writing 12
 • Budowanie przekazów i kształtowanie treści komunikacji.
 • Storytelling.
 • Kreatywne pisanie w brandingu i PR.
Mediaplanning 12
 • Zasady planowania mediów w działaniach reklamowych, brandingowych i PR.
 • Wskaźniki mediaplanningu – wykorzystanie i interpretacja.
Wystąpienia przed kamerą 12
 • Warsztat wystąpień publicznych i medialnych.
 •  Zajęcia praktyczne z mikrofonem i kamerą w studiu telewizyjnym.
CSR - społeczna odpowiedzialność biznesu 8
 • Fundamenty społecznej odpowiedzialności biznesu.
 • Wykorzystanie CSR w działaniach PR i employer branding.
 • Planowanie działań CSR.
RAZEM 184