Coaching w biznesie

PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Wprowadzenie do coachingu 8
 • Historia i źródła coachingu
 • Rodzaje coachingu i struktura pracy coacha
 • Wyniki badań naukowych na temat coachingu
 • Przegląd rynku coachingowego w Polsce i na świecie
 • Przegląd organizacji certyfikujących
Kluczowe kompetencje w coachingu 24
 • Kompetencje coacha według standardu International Coach Federation (ICF)
 • Dylematy etyczne w pracy coacha
Wprowadzenie do psychologii 24
 • Emocje i motywacja
 • Osobowość i różnice indywidualne
 • Pamięć i uczenie się
 • Elementy psychopatologii
 • Psychologia pozytywna
Wielka Piątka kompetencji menedżera coacha 24
 • Budowanie kontaktu i kontraktowanie celu
 • Uważne słuchanie
 • Zadawanie pytań sięgających do sedna
 • Udzielanie informacji zwrotnej
 • Zarządzanie procesem i rezultatami
Coaching w praktyce zarządzania 24
 • Organizacja biznesowa i jej cele
 • Konsolidacja celów organizacji i celów pracownika
 • Coaching jako narzędzie pracy menedżera - wskazania i ograniczenia
 • Coaching w motywowaniu pracownika i zespołu
 • Modele rozmów coachingowych
 • Poszukiwanie porozumienia w trudnych rozmowach zarządczych
Narzędzia pracy coachingowej 36
 • Skalowanie
 • Koło kompetencji
 • Planowanie z wizją końca
 • Siatka celów, mapa celów
 • Matryca zarządzania czasem
 • Pytania kartezjańskie
 • Oś czasu
 • Podważanie niewspierających przekonań
 • Poziomy logiczne Diltsa
 • Strategia Walta Disneya
 • Narzędzia podejścia systemowego
 • Narzędzia podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach
Specjalizacje coachingowe 36
 • Coaching zespołowy
 • Coaching kariery
 • Life coaching
Praktyka i superwizja grupowa 24
  Moduł poświęcony jest praktycznemu zastosowaniu coachingu przez uczestników kursu. Uczestnicy będą pracować w zespołach 3-osobowych doskonaląc swój warsztat prowadzenia sesji, stosowania narzędzi coachingowych, uważnego słuchania i zadawania pytań. Ponadto sesje będą odbywały się w formule akwarium czy też wielogłowego coacha, co sprzyja wzajemnemu uczeniu się. Nie zabraknie także modelowania sesji przez doświadczonych coachów prowadzących zajęcia, a także superwizji/ mentoringu przeprowadzanych przez uczestników sesji coachingowych (2 godziny mentoringu będzie można wliczyć sobie do procesu akredytacyjnego ICF)
Razem 184