Big Data – technologie analizy danych

PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Wprowadzenie do Big Data 8
 • Wprowadzenie do dziedziny Big Data oraz definicja podstawowych pojęć.
 • Generatywna sztuczna inteligencja (AI).
Przedsiębiorstwo oparte na danych - proces transformacji 8
 • Typy danych w organizacji: operacyjne, analityczne, zewnętrzne.
 • Podstawy modelowania danych: transakcyjne, nieustrukturyzowane, dimensional model.
 • Metody wykorzystania danych: analityka i wprowadzenie do uczenia maszynowego.
 • Kompetencje w organizacji – specjalizacje związane z przetwarzaniem danych – data engineering w tym: streaming, storage, ETL, ELT, data warehousing, data science, MLOps. Specjalizacje pomocnicze: cloud, devops, analityka, modelowanie, analiza biznesowa, UX.
 • Transformacja organizacji: data adoption, data discovery, podnoszenie kwalifikacji, Machine Learning Discovery.
 • Platformy przetwarzania danych: ETL i ELT - scenariusze użycia, konteksty technologie; przykłady platform z zastosowaniem narzędzi; sposoby zarządzania platformami.
 • Domenowe podejście do danych – Prawo Conwaya, wstęp do Domain Driven Design, Data Mesh.
Systemy baz danych. Język SQL 16
 • Wprowadzenie do relacyjnych baz danych.
 • Podstawy SQL.
Przygotowanie danych do analizy 16
 • Podstawowe funkcje programu Excel.
 • Tabele przestawne.
 • Power Query - czyszczenie i transformacja danych.
 • Przygotowanie zbioru danych do analizy.
Algorytmy i modele analityki predykcyjnej przy użyciu Big Data 12
 • Analiza zbioru danych z wykorzystaniem technik i metod statystyki opisowej.
 • Algorytmy grupowania.
 • Klasyfikacja i regresja.
Wprowadzenie do języka Python 28
 • Wprowadzenie do środowiska pracy w języku Python, zarządzanie pakietami.
 • Zmienne i podstawowe operatory, operacje wejścia-wyjścia.
 • Instrukcje warunkowe i iteracyjne.
 • Struktury danych: listy, słowniki.
 • Funkcje.
 • Odczyt/zapis do /z pliku.
 • Wyjątki
 • Wprowadzenie do systemów kontroli wersji.
 • Przygotowanie do certyfikatu Cisco PCAP (Programming Essentials in Python).
Sztuczna inteligencja 12
 • Czym jest sztuczna inteligencja.
 • Uczenie maszynowe.
 • Sieci neuronowe.
 • Uczenie głębokie.
 • Uczenie w warunkach niepewności.
Wizualizacja danych Big Data 20
 • Wprowadzenie do wizualizacji danych. Charakterystyka procesu oraz podstawowych pojęć.
 • Zasady i dobre praktyki projektowania efektywnych wizualizacji. Typowe błędy i sposoby ich naprawiania. Rozpoznawanie manipulacji z wykorzystaniem wizualizacji.
 • Projektowanie systemu wskaźników oraz pulpitów.
 • Zastosowanie Power BI do Wizualizacji danych
Język Python w analizie danych i uczeniu maszynowym 20
 • Inteligentna analiza i eksploracja danych.
 • Sztuczne sieci neuronowe.
 • Rozpoznawanie obrazów.
 • Przetwarzanie tekstu i mowy.
Bazy i hurtownie danych dla Big Data 28
 • Wprowadzenie do bazy i hurtownie danych dla Big Data. Podstawowe techniki i narzędzia.
 • Programowanie rozwiązań z wykorzystaniem Node.js
 • Wprowadzenie do języka MongoDB.
 • Zastosowanie wyrażeń regularnych w przetwarzaniu dużych zbiorów danych.
 • Implementacja algorytmów typu MapReduce.
 • Alternatywne metody programowania rozwiązań Big Data - SnowFlake.
 • Klasyfikacja zbiorów danych i badanie jakości danych.
 • Generowanie raportów na podstawie danych Big Data.
Chmura AWS i bezpieczeństwo danych 16
 • Tworzenie wirtualnych instancji maszyny oraz magazynu pamięci. Usługa EC2 oraz Amazon S3.
 • Sposoby dostarczania i wyświetlenia treści z wykorzystaniem różnych usług.
 • Wykorzystanie pamięci do przechowywania danych trwałych oraz tymczasowych
 • Podstawowe usługi zapewniające bezpieczeństwo w chmurze.
 • Monitorowanie usług chmurowych.
 • Usługi bazy danych w chmurze.
Case study 8
 • Prezentacja przykładowych rozwiązań stosowanych w firmach zarządzających dużymi zbiorami danych
Razem 192