Architektura wnętrz i design

PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Projektowanie wnętrz 50
 • Moda i trendy rynkowe
 • Projekt koncepcyjny i realizacja
 • Projektowanie wnętrz komercyjnych
 • Projektowanie wnętrz mieszkalnych
 • Projektowanie kuchni
 • Projektowanie 2D i 3D
Design produktu 50
 • Rozpoznawanie i analiza potrzeb użytkownika
 • Tworzenie nowych produktów
 • Projektowanie odpowiedzialne spolecznie
 • Projektowanie rzemieślnicze i projektowanie przemysłowe
 • Oprogramowanie 2D i 3D wspomagające proces projektowania
Psychofizjologia widzenia w projektowaniu 12
 • Narzędzia i metody autorskiego postrzegania
 • Figura i tło
 • Formy niemożliwe
 • Kamuflaż
 • Stosowanie koloru
Myślenie projektowe 12
 • Empatyzacja
 • Generowanie problemu projektowego
 • Ideacja
 • Makietowanie
 • Testowanie
Ergonomia 12
 • Atlas antropometryczny budowy ciała
 • Środowisko pracy i środowisko życia
 • Ergonomia w przestrzeniach mieszkalnych
 • Projektowanie z wymogami dla osób z niepełnosprawnościami
Oświetlenie 12
 • Światło w architekturze
 • Typy oświetlenia
 • Innowacje w oświetleniu
 • Komputerowe wspomaganie projektowania oświetlenia
Materiały i technologie 12
 • Charakterystyka i typy materiałów używanych w projektowaniu wnętrz i produktów
 • Innowacyjne materiały - materiały przyszłości
 • Technologie materiałowe
Przepisy prawa autorskiego 8
 • Prawo autorskie
 • Autorskie prawo majątkowe
 • Wzory przemysłowe, wzory użytkowe i patenty
Projekt dyplomowy 12 W ramach dyplomu słuchacze realizują autorską koncepcję wnętrza i/lub produktów. Idea dyplomu jest powiązana z współczesnymi trendami ekologii i projektowania odpowiedzialnego społecznie. Dyplom wykonywany jest w formie makiety w skali oraz plansz prezentacyjnych. Projekty dyplomowe będą konsultowane z wykładowcami prowadzącymi zajęcia.
RAZEM 180