Architektura wnętrz i design

PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Wprowadzenie do projektowania i designu 8
 • Historia projektowania wnętrz i mebli – architektura i design
 • Współczesne projekty architektoniczne i wzornicze
 • Kompozycja architektoniczna
Wprowadzenie do projektowania wnętrz 12
 • Przygotowanie wstępnego projektu na podstawie inwentaryzacji lub rzutu
 • Nauka szkicowego projektowania aranżacji wnętrz
 • Tworzenie moodboardów – tablic inspiracji
Projektowanie wnętrz cz.1 8
 • Inwentaryzacja i dokumentacja projektowa
 • Zasady sporządzania inwentaryzacji
 • Zasady przygotowywania dokumentacji projektowej
 • Wykonanie inwentaryzacji wybranego pomieszczenia
 • Przeniesienie inwentaryzacji odręcznej do oprogramowania
 • Przygotowanie rysunków do druku i prezentacji w formie dokumentacji projektowej (tabele, skoroszyt)
 • Przygotowanie zestawień wyposażenia
Projektowanie przestrzeni domowych 8
 • Zasady projektowania kuchni z elementami ergonomii
 • Zasady projektowania łazienki z elementami ergonomii
 • Zasady projektowania sypialni z elementami ergonomii
 • Zasady projektowania pokoju dziecięcego z elementami ergonomii
Komputerowe wspomaganie projektowania, cz.1 20
 • Rysunki inwentaryzacyjne, tworzenie rysunków technicznych
 • Tworzenie szkiców koncepcyjnych, prostych modeli 3D
 • Wprowadzenie do modelowania BIM
 • Modelowanie elementów produktowych
 • Współpraca z oprogramowaniem BIM
Psychologia widzenia w projektowaniu 4
 • Narzędzia i metody autorskiego postrzegania
 • Figura i tło
 • Stosowanie koloru
Myślenie projektowe 8
 • Elementy Design Thinking
 • Tworzenie koncepcji projektowych
Ergonomia 8
 • Projektowanie z uwzględnieniem osób o specjalnych potrzebach
 • Przepisy prawa budowlanego i warunków technicznych stosowane w projektowaniu wnętrz
Design produktu cz. 1 8
 • Rozpoznawanie i analiza potrzeb użytkownika
 • Tworzenie nowych produktów
 • Projektowanie odpowiedzialne społecznie
 • Projektowanie rzemieślnicze i projektowanie przemysłowe
Projektowanie wnętrz cz. 2 20
 • Projekt wnętrza dla klienta
 • Tworzenie kosztorysów – ekonomia rozwiązań
 • Tworzenie projektu koncepcyjnego oraz wykonawczego – różnice
 • Prezentacja projektu klientowi – prowadzenie spotkań z klientami
 • Przygotowanie umowy projektowej
 • Projektowanie wnętrz przestrzeni publicznych
 • Pozyskiwanie klientów, udział w przetargach i konkursach
 • Adaptacja istniejących wnętrz pod potrzeby klienta
 • Projektowanie we wnętrzach zabytkowych
 • Projektowanie mebli indywidualnych (lada recepcyjna, poczekalnia)
Komputerowe wspomaganie projektowania, cz.2 24
 • Przygotowanie modelu do wizualizacji wnętrz
 • Programy do tworzenia wizualizacji wnętrz
 • Wykorzystanie programów grafiki wektorowej/rastrowej do przygotowania moodboardów / plansz projektowych
Materiały i technologie 12
 • Charakterystyka i typy materiałów używanych w projektowaniu wnętrz i produktów
 • Innowacyjne materiały – materiały przyszłości
 • Technologie materiałowe
Instalacje we wnętrzach 16
 • Oświetlenie
 • Instalacje elektryczne
 • Instalacje gazowe
 • Instalacje wentylacji
 • Instalacje wod-kan
 • Instalacje w rysunkach projektów wnętrz
Przepisy prawa autorskiego 4
 • Prawo autorskie
 • Autorskie prawo majątkowe
 • Wzory przemysłowe, wzory użytkowe i patenty
Design produktu cz. 2 8
 • Projektowanie indywidualnych elementów wyposażenia wnętrz
 • Podstawy prototypowania produktu
Projekt końcowy 12 Słuchacze realizują autorską koncepcję wnętrza i/lub produktów. Idea pracy dyplomowej jest powiązana ze współczesnymi trendami ekologii i projektowania odpowiedzialnego społecznie. Projekty dyplomowe konsultowane będą z wykładowcami prowadzącymi zajęcia.
Razem 180