Kursy doskonalenia zawodowego

Oferta specjalna

Operator obrabiarek sterowanych numerycznie.

Szkolenie z wykorzystaniem Pracowni  obrabiarek sterowanych numerycznie i Pracowni do nauki programowania i symulacji pracy obrabiarek CNC, w Centrum Kształcenia Praktycznego w Ropczycach.

PROGRAM:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy – 2 godz.
 • Technologia z rysunkiem technicznym – 18 godz.:
  • narzędzia skrawające płytkowe
  • rysunek techniczny
  • dobór narzędzi z katalogu
  • narzędzia pomiarowe
 • Budowa obrabiarek CNC – 12 godz.
 • Podstawy programowania obrabiarek CNC – 24 godz.
 • Praktyczne ustawienie obrabiarki CNC oraz diagnostyka procesu skrawania – 34 godz.

Całkowity czas trwania szkolenia:  90 h

Cena: 1390 zł/ osobę
Maksymalna liczba osób : 10

Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 stycznia 2012 r.w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).

 

Wykaz pozostałych kursów realizowanych w Centrum Kształcenia Praktycznego w Ropczycach

Pracownia

Kurs

Ilość godzin

Liczba stanowisk

Cena
PLN/osobę

PRACOWNIA OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE

Budowa obrabiarek sterowanych numerycznie

10

Do 10

190

Praktyczne ustawienie obrabiarki CNC oraz diagnostyka procesu skrawania

25

Do 10

490

PRACOWNIA DO NAUKI PROGRAMOWANIA I SYMULACJI PRACY OBRABIAREK CNC

Programowanie i symulacja pracy obrabiarek CNC

25

Do 15

490

PRACOWNIA POMIARÓW WARSZTATOWYCH

Tworzenie dokumentacji technicznej w formie plików bryłowych i dokumentacji płaskiej Autodesk Inventor

30

Do 15

540

Komputerowe wspomaganie wytwarzania EdgeCam

30

Do 15

540

Współrzędnościowa maszyna pomiarowa Mitutoyo

30

Do 5

780

Metrologia wielkości geometrycznych

30

Do 15

540

PRACOWNIA MECHATRONIKI

Projektowanie i symulacja układów pneumatycznych i elektropneumatycznych

30

Do 15

540

Programowanie sterowników PLC

30

Do 15

540

PRACOWNIA ŁĄCZENIA METALI

Spawanie metodą MAG

120

Do 10

2390*

Spawanie metodą TIG

120

Do 10

2390*

PRACOWNIA NAPRAW SAMOCHODOWYCH

Diagnozowanie układu hamulcowego, jezdnego, kierowniczego i zawieszenia

30

Do 15

540

Diagnostyka silnika, układów klimatyzacji i analiza spalin

30

Do 15

540

PRACOWNIA BADAŃ NIENISZCZĄCYCH

Kursy w przygotowaniu

Do 15

*Dla chętnych egzamin państwowy – koszt 150 zł

 

MODUŁY DODATKOWE DO KURSÓW CNC:

Kurs

Ilość godzin

Liczba stanowisk

Cena PLN

Technologia z rysunkiem technicznym

40

15

690

Zajęcia praktyczne z tokarek konwencjonalnych

10

8

190

Zajęcia praktyczne z frezarek

10

8

190

Zajęcia praktyczne z wiertarek

10

8

190

 

Aby zapisać się na kurs wystarczy pobrać, wypełnić i przesłać do Centrum Studiów Podyplomowych formularz zgłoszenia.

Top