Kontakt

Biuro Centrum Studiów Podyplomowych

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – budynek główny 35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2 parter – pokój nr 48

Godziny otwarcia biura CSP

Kontakt

  • Małgorzata Baran, tel. 17 866-12-13
  • Beata Dec, tel. 17 866-14-08
  • Iwona Marchacz-Kozubal, tel. 17 866-11-71
  • Beata Kud, tel. 17 866-14-86
  • Katarzyna Hajder, tel. 17 866-12-85

e-mail: csp@wsiz.edu.pl fax: 17 866-12-22

    NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

    Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Bank Pekao S.A. II O/Rzeszów Nr 86 1240 2614 1111 0000 3963 3628 Opłata rekrutacyjna na studia podyplomowe 25 zł. W przypadku rezygnacji ze studiów opłata ta nie podlega zwrotowi.