Kontakt

Biuro Centrum Studiów Podyplomowych

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – budynek główny 35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2 parter – pokój nr 48

Godziny otwarcia biura CSP

  • poniedziałek – piątek 8.00 – 15.00
  • sobota, niedziela – NIECZYNNE

Kontakt

  • Beata Dec, tel. 17 866-14-08
  • Iwona Marchacz-Kozubal, tel. 17 866-11-71
  • Beata Kud, tel. 17 866-14-86
  • Katarzyna Hajder, tel. 17 866-12-85

e-mail: csp@wsiz.edu.pl, fax: 17 866-12-22

Wsparcie techniczne podczas zajęć online: tel. 17 866-11-33, pomoccsp@wsiz.edu.pl


FORMULARZ KONTAKTOWY

    NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

    Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Bank Pekao S.A. II O/Rzeszów, nr 86 1240 2614 1111 0000 3963 3628 Opłata rekrutacyjna na studia podyplomowe wynosi 50 zł. Niewykorzystaną opłatę można przenieść na inny kierunek studiów podyplomowych. W przypadku rezygnacji ze studiów opłata nie podlega zwrotowi.