Kontakt

Biuro Centrum Studiów Podyplomowych

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – budynek główny 35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2 parter – pokój nr 48

Godziny otwarcia biura CSP

 • poniedziałek – piątek 8.00 – 15.00
 • sobota, niedziela – NIECZYNNE
 • Wsparcie techniczne w czasie zajęć online: tel. 17 866-11-33, pomoccsp@wsiz.edu.pl

  pomoc techniczna mail

Kontakt

 • Małgorzata Baran, tel. 17 866-12-13
 • Beata Dec, tel. 17 866-14-08
 • Iwona Marchacz-Kozubal, tel. 17 866-11-71
 • Beata Kud, tel. 17 866-14-86
 • Katarzyna Hajder, tel. 17 866-12-85

e-mail: csp@wsiz.edu.pl fax: 17 866-12-22

  NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

  Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Bank Pekao S.A. II O/Rzeszów Nr 86 1240 2614 1111 0000 3963 3628 Opłata rekrutacyjna na studia podyplomowe 25 zł. W przypadku rezygnacji ze studiów opłata ta nie podlega zwrotowi.