Kontakt

Biuro Centrum Studiów Podyplomowych

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – budynek główny
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
parter – pokój nr 48

Godziny otwarcia biura CSP

  • poniedziałek-piątek 7.00-16.00
  • sobota: 8.00-14.00
  • niedziela: 8:30-11:30

Kontakt

  • Beata Dec 17 866-14-08
  • Dorota Żybura, tel. 17 866-12-13
  • Iwona Marchacz-Kozubal, tel. 17 866-11-71
  • Beata Kud, tel.  17 866-14-86
  • Katarzyna Hajder, tel. 17 866-12-85

e-mail: csp@wsiz.rzeszow.pl
fax: 17 866-12-22

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Bank Pekao S.A. II O/Rzeszów
Nr 86 1240 2614 1111 0000 3963 3628

Opłata rekrutacyjna na studia podyplomowe 25 zł.
W przypadku rezygnacji ze studiów opłata ta nie podlega zwrotowi.