KADRA/TRENERZY

Agata Jurkowska-Gomułka - Dr hab. nauk prawnych

prof. Agata Jurkowska-Gomułka

Dr hab. nauk prawnych (Instytut Nauk Prawnych PAN, 2014); doktor nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski, 2004), absolwentka Wydziału Prawa i Administracja Uniwersytetu Łódzkiego.

W latach 2007-2014 była pracownikiem Samodzielnego Zakładu Europejskiego Prawa Gospodarczego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Jest również doradcą (of counsel) w jednej z warszawskich kancelarii prawnych zajmującej się sprawami z zakresu ochrony konkurencji, regulacji sektorowej i litygacji. Członek współpracujący w Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych. Uczestniczy w pracach kolegiów redakcyjnych pism: „Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies” oraz „Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny”. Jest autorką licznych publikacji z zakresu publicznego prawa gospodarczego i prawa europejskiego. Za książkę „Publiczne i prywatne egzekwowanie zakazów praktyk ograniczających konkurencję: w stronę zrównoważonego modelu współistnienia” (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania, Warszawa 2013) w czerwcu 2014 r. otrzymała nagrodę przyznawaną corocznie przez Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych za najlepszą publikację z zakresu ochrony konkurencji.

Z tym wykładowcą spotkasz się między innymi na studiach:

MBA – Master of Business Administration