KADRA/TRENERZY

Czesław Wal - opiekun merytoryczny kierunku: Zarządzanie oświatą – menedżer oświaty

mgr Czesław Wal

opiekun merytoryczny kierunku: Zarządzanie oświatą – menedżer oświaty ,

Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Rzeszowskiej (o specjalności nauczycielskiej) oraz studiów podyplomowych w zakresie Organizacji i Zarządzania Oświatą, a także z zakresu informatyki. Długoletni staż oraz doświadczenie zawdzięcza pracy w szkołach i placówkach oświatowych. W przeszłości pełnił funkcje kierownicze w oświacie publicznej i niepublicznej, w tym również w nadzorze pedagogicznym Kuratorium Oświaty. Autor programu i opiekun merytoryczny studiów podyplomowych na kierunkach „Zarządzanie oświatą” oraz „Przedsiębiorczość”