KADRA/TRENERZY

Absolwentka psychologii w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest akredytowanym coachem International Coach Federation (ICF) na poziomie Associate Certified Coach (ACC) i dyrektorem oddziału ICF Rzeszów. Posiada certyfikat I stopnia Racjonalnej Terapii Zachowań oraz certyfikat Practitioner Coach Diploma NMC. Prowadzi coaching dla kadry menedżerskiej, akademickiej oraz klientów indywidualnych.

Certyfikowany trener w prestiżowej Szkole Trenerów i Konsultantów Zarządzania MATRIK. Od kilkunastu lat pracuje z menedżerami na różnych szczeblach zarządzania.  Prowadzi diagnozę potencjału zawodowego w oparciu o narzędzia  Extended DISC®,  Belbin Team Roles® oraz specjalistyczne testy psychometryczne. W pracy zawodowej wykorzystuje również strategiczne gry szkoleniowe  i metodologię Lego Serious Play®.

Przez ponad 7 lat związana była z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania pełniąc kolejno funkcję kierownika w Biurze Doradztwa Personalnego WSIiZ, następnie dyrektora Instytutu Rozwoju Personelu WSIiZ. Była także pomysłodawcą i koordynatorem Podkarpackiego Klubu HR w latach 2012-2013.

 

Właściciel Pracowni Psychologii Biznesu MASSIMO.

Top