KADRA/TRENERZY

Łukasz Bis - opiekun merytoryczny kierunku: Grafika komputerowa dla nauczycieli

Łukasz Bis, MBA

opiekun merytoryczny kierunku: Grafika komputerowa,

W 2003 rozpoczął studia na Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Od pierwszego roku był studentem Szkoły Liderów – elitarnej grupy studentów wybranej na podstawie skomplikowanego procesu rekrutacyjnego. Studia ukończył w Systemie Bezpłatnych Miejsc – co zwalniało go z płatności za czesne. Przez trzy lata studiów był stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od drugiego roku rozpoczął pracę – począwszy od stanowiska grafika 3d (Pixelforge oraz e-future), poprzez stanowisko Kierownika Projektów (Ideo Sp. z o.o). Włączał się czynnie w życie Uczelni – niejednokrotnie brał udział w Dniach Otwartych organizowanych na Uczelni. Od drugiego roku studiów prowadził Koło Naukowe Grafiki i Animacji i był jego Prezesem, na trzecim roku studiów razem z kolegami powołał do życia Koło Naukowe Fotografii, które do dnia dzisiejszego upiększa ściany Uczelni swoimi wystawami (obecnie jest opiekunem merytorycznym KNF). Od października 2008 roku jest wykładowcą w Katedrze Reklamy, Grafiki Komputerowej i Nowych Mediów na WSIiZ. Jest jednym z głównych organizatorów Konferencji InternetBeta. Współpracuje również z Wyższą Szkołą Europejską im. ks. J. Tischnera w Krakowie.

Od lutego 2016 roku pełni funkcję Pełnomocnika Dziekana WAiNS ds. kierunku Grafika komputerowa i produkcja multimedialna.

Z tym wykładowcą spotkasz się między innymi na studiach:

Grafika komputerowa
Architektura wnętrz i design