KADRA/TRENERZY

Klocek Stefan

Stefan Klocek

Absolwent Rzeszowskiej Szkoły Wyższej WSPiA oraz studiów inżynierskich na Politechnice Rzeszowskiej kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – specjalność Systemy Zarządzania Jakością w Produkcji. Ma kilkanaście lat doświadczenia w firmach produkcyjnych sektora lotniczego i motoryzacyjnego jako Inspektor Jakości, Metrolog, Inżynier Jakości, Koordynator Systemów Zarządzania Jakością oraz Mistrz produkcji.

Aktualnie Menedżer Jakości Zakładowej w firmie BorgWarner zarządzający obszarem jakości operacyjnej oraz laboratoriami. Certyfikowany audytor, opiekun grupy auditorów rozwijający ich kompetencje i koordynujący audity w przedsiębiorstwie. Wieloletni praktyk i trener wewnętrzny z zakresu metodologii 8D, narzędzi jakościowych oraz technik audytowania.

Z tym wykładowcą spotkasz się między innymi na studiach:

Lean Management