KADRA/TRENERZY

Katarzyna Orkisz - opiekun merytoryczny kierunku: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym ze spektrum autyzmu

mgr Katarzyna Orkisz

Pedagog, tyflopedagog, menedżer oświaty, terapeuta integracji sensorycznej, sensomotoryki, certyfikowany terapeuta metody Warnkego, biofeedback i innych metod pracy z dzieckiem z zaburzeniami rozwojowymi. Pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Prezes Zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością w Rzeszowie.