KADRA/TRENERZY

Justyna Kurek-Wdowiak

Od 2006 roku jestem związana z branżą HR zaczynając od stanowiska rekrutera w firmach doradztwa personalnego poprzez specjalistę ds. rozwoju i szkoleń, HR Biznes Partnera w korporacji lotniczej aż po HR menadżera w spółce z branży IT.

W trakcie swojego doświadczenia zawodowego zainicjowałam i wdrożyłam wiele projektów HR m.in. proces oceny pracowniczej, modele kompetencyjne, ścieżkę rozwoju eksperckiego (za projekt w 2014 roku otrzymałam nagrodę Innowator HR na Kongresie Kadry), czy też badania zaangażowania i doświadczenia pracowników.

Pracuję z kadrą menadżerską wszystkich szczebli wspierając zarówno indywidualny rozwój jaki wdrażając programy rozwojowe mające m.in. na celu zmianę kultury organizacyjnej.

Towarzyszę w rozwoju pracownikom od momentu początków ich kariery zawodowej do awansów na wyższe stanowiska menadżerskie. Posiadam doświadczenie jako asesor w AC/DC oraz trener wewnętrzny. Jestem akredytowanym i praktykującym trenerem Insights Discovery oraz Coachem Mocnych Stron.

Z tym wykładowcą spotkasz się między innymi na studiach:

Menedżer transformacji cyfrowej