KADRA/TRENERZY

Janusz Maksymowicz

opiekun merytoryczny kierunku: Menedżer transformacji cyfrowej,

Od dwudziestu paru lat zafascynowany jakością w różnych obliczach. Pełnił funkcje pełnomocnika, konsultanta, audytora wew. angażując się w wdrażanie i zarządzanie systemami jakości w różnych branżach.
Od ponad 17 lat pracuje w firmie TUV-NORD Polska, gdzie pełni różne funkcje związane z rozwojem i sprzedażą usług certyfikacji systemów jakości. Obecnie odpowiada za usługi dedykowane dla przemysłu samochodowego, kolejowego i lotniczego.

Od 2010 roku dzieli się swoją wiedzą jako wykładowca uczelni wyższych oraz trener na zajęciach związanych z jakością, przepisami lotniczymi i czynnikiem ludzkim.
Ukończył Wychowanie Ekologiczne (Katolicki Uniwersytet Lubelski) oraz Podyplomowe Studia Zarządzania Infrastrukturą Lotniskową (Politechnika Krakowska) oraz jest w trakcie MBA Przemysł 4,0 (WSB-NLU).
Uczestnik wielu szkoleń, m.in.:
• Management 2012 (ICAN Insitute)
• Audytor wiodący ISO 9001:2015 (IRCA)
• SIX SIGMA GREEN BELT
• Zarządzanie strategiczne
• Zarządzanie projektami (poziom D)
• Train the Trainer
• SMS – System Zarządzania Bezpieczeństwem
• Human Factors in Aircraft Maintenance (moduł 9, EASA Part 66)
• Moderator Design Thinking

Publikacje:
– Zarządzanie Jakością w przemyśle lotniczym (Politechnika Rzeszowska)
– Systemy Zarządzania Jakością w lotnictwie. Standard AS 9100 (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania)

Od 2009 członek SGGPL „Dolina Lotnicza”, natomiast od 2021r. członek – założyciel
Stowarzyszenia Edukacja dla Zrównoważonego Rozwoju „EKOS” w którym pełni również funkcję przewodniczącego komisji rewizyjnej.

Zainteresowania:
• lotnictwo,
• literatura fantastyczno-naukowa
• nowe technologie

LinkedIn

Z tym wykładowcą spotkasz się między innymi na studiach:

MBA – Master of Business Administration
Menedżer transformacji cyfrowej