KADRA/TRENERZY

Tadeusz Piątek - opiekun merytoryczny kierunku: Technika dla nauczycieli

dr Tadeusz Piątek

Doktor nauk humanistycznych z zakresu pedagogiki. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie – kierunek studiów „Wychowanie Techniczne”.

Jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół problematyki sprawności ludzkiego działania w warunkach społeczeństwa informacyjnego. Prowadzi również badania z zakresu ergonomii, kultury pracy, jakości życia, jakości pracy ze szczególnym uwzględnieniem zawodu nauczycielskiego.