KADRA/TRENERZY

Stanisław Wieczorek - opiekun merytoryczny kierunku: BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy dla nauczycieli

dr Stanisław Wieczorek

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Pracę doktorską w zakresie psychologii i pedagogiki pracy bronił w Instytucie Badań Pedagogicznych w Warszawie. Odbył staże naukowe na Uniwersytecie Kijowskim oraz w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Specjalizuje się w zakresie ergonomii i psychologii pracy. Autor wielu prac naukowych, w tym podręczników, publikacji w czasopismach naukowych, materiałów szkoleniowych oraz programów kształcenia. Współorganizator sieci szkół Stowarzyszenia Promocji Przedsiębiorczości w Rzeszowie. W latach 1993-96 prodziekan Wydziału Zarządzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej. W okresie od 1996- 2000 r. wicekanclerz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Obecnie pełni funkcję prezesa Centrum Promocji, Badań i Ekspertyz „POMOST” Sp. z o.o.w Rzeszowie i prezesa Podkarpackiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego w Rzeszowie.