KADRA/TRENERZY

dr Marlena Krawczyk-Suszek

Doktor nauk o zdrowiu (Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Nauk o Zdrowiu, rok 2015), magister zdrowia publicznego (Uniwersytet Medyczny w Lublinie, rok 2011), magister fizjoterapii (Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, rok 2011). Studia podyplomowe „Analiza danych” (Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej, rok 2014).

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu, a szczególnie w zakresie predyktorów jakości życia osób zdrowych i chorych, analiz z zakresu dysfunkcji narządu ruchu, wychyleń środka ciężkości oraz zastosowań nowoczesnych technologii w rehabilitacji leczniczej.
Jest autorem i współautorem licznych publikacji naukowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Uczestniczka wielu konferencji naukowo – szkoleniowych.

Z tym wykładowcą spotkasz się między innymi na studiach:

Asystent medyczny