KADRA/TRENERZY

Krzysztof Szpara - opiekun merytoryczny kierunku Geografia dla nauczycieli

dr Krzysztof Szpara

Prodziekan na kierunku Turystyka i Rekreacja WSIiZ w Rzeszowie.

Ukończył studia wyższe magisterskie na kierunku geografia, w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej na Uniwersytecie Jagiellońskim
Od 1999 – 2006 r. pracował jako asystent w Zakładzie Turystyki, a następnie w Zakładzie Gospodarki Turystycznej na Wydziale Ekonomicznym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
W latach 2001 – 2006 był słuchaczem studiów doktoranckich w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (praca pisana w Zakładzie Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Czesława Guzika).
W 2006 r., w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej w Krakowie obronił pracę doktorską pt. „Turystyka wiejska w Bieszczadach Wysokich”. Od 2007 r. adiunkt w Zakładzie Gospodarki Turystycznej, a następnie w Katedrze Geografii na Wydziale Ekonomicznym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Od 2009 r. adiunkt w Katedrze Geografii na Wydziale Turystyki i Nauk o Zdrowiu WSIiZ w Rzeszowie.
W 2009 r. kierował Badaniami przyjazdowego ruchu turystycznego w wybranych miejscach recepcji turystycznej województwa podkarpackiego w okresie V-IX 2009 roku – pierwszymi regionalnymi badaniami turystycznymi w województwie podkarpackim.
W dniu 2 października 2010 r., w czasie wojewódzkich obchodów Światowego Dnia Turystyki został odznaczony honorową odznaką Ministra Sportu i Turystyki “Za Zasługi dla Turystyki”. W 2011 r. nominowany do tytułu “Super Wykładowca”. W 2012 r., za aktywność publikacyjną otrzymał nagrodę Rektora i Kanclerza.