KADRA/TRENERZY

Krzysztof Groń - opiekun merytoryczny kierunku Wzornictwo przemysłowe i druk 3D

dr Krzysztof Groń

opiekun merytoryczny kierunku: Wzornictwo przemysłowe i druk 3D,

Od 2006 roku współpracuje z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, w której prowadzi wykłady i laboratoria z zakresu projektowania graficznego. Obecnie pracuje na stanowisku Adiunkta w Katedrze Sztuk Pięknych i Użytkowych Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach gdzie uprawia działalność naukowo- dydaktyczną, której efektem jest współpraca projektowa jednostek naukowych z przemysłem.

Równolegle jest zatrudniony w CTP Polska sp. z o. o. na stanowisku: Projektant – koordynator ds. projektowania i wzornictwa. Najważniejszym obszarem jego działalności zawodowej jest projektowanie przedmiotów użytkowych z przeznaczeniem dla produkcji przemysłowej.
Stopnie naukowe
2004 Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Tytuł pracy doktorskiej: Przemysłowe wytwarzanie a formy współczesnych siedzisk.
Promotor: prof. dr hab. Edward Zielonka
Uzyskany tytuł: Doktor sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej Architektury Wnętrz
Doświadczenie
Od 1992 roku pracuje w przemyśle, dla którego projektuje nowe marki handlowe wraz
z  produktami. Przy współpracy z producentami i jednostkami technologicznymi, produkcyjnymi i handlowymi wdraża nowe projekty do produkcji seryjnej, a także obiegu handlowego. W kolejnym etapie wdrożenia realizuje specjalistyczne szkolenia przeznaczone dla architektów i handlowców pod kątem wprowadzenia nowych produktów na rynek. Równocześnie prowadzi działalność naukowo- dydaktyczną, której efektem jest min. współpraca jednostek naukowych z przemysłem, którą promuje w formie odczytów i publikacji naukowych
podczas krajowych i zagranicznych konferencji naukowo- biznesowych.