KADRA/TRENERZY

Janusz Kolbusz - Instruktor Akademii Cisco w WSIiZ

dr inż. Janusz Kolbusz

Absolwent Politechniki Rzeszowskiej. Od roku 1998 pracuje w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania. Stopień doktora nauk technicznych z zakresu dyscypliny naukowej telekomunikacja uzyskał w roku 2010 na Wydziale Elektroniki i Telekomunikacji Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczym w Bydgoszczy. Zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia rozległych sieci optycznych, lokalnych sieci komputerowych i jakości usług.

Egzaminator ECDL: Core, Advanced, e-Obywatel.
Instruktor Akademii Cisco: CCNA, Information Technology Essentials I i II, Fundamentals of Wireless LANs, CCNA Security.
Prowadzi zajęcia z zakresu: podstaw informatyki, sieci komputerowych, systemów operacyjnych, automatyki i robotyki.
Autor ponad 20 artykułów naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Z tym wykładowcą spotkasz się między innymi na studiach:

Systemy i sieci komputerowe
Internet rzeczy