KADRA/TRENERZY

Helena Bartyzel Lechforowicz - wykładowca WSIiZ Rzeszów

dr Helena Bartyzel-Lechforowicz

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie ze specjalizacją rehabilitacji. Stopień naukowy doktora uzyskała na podstawie pracy: „Percepcja sytuacji własnej pacjentów po przebytym udarze mózgu” – promotor Prof. Andrzej Kwolek.  Wieloletni  pracownik  dydaktyczny  i naukowy. Autorka ponad 20 publikacji związanych z tematyką schorzeń układu krążenia i narządu ruchu, jak również szeroko pojętą niepełnosprawnością.

Obecnie prowadzone badania nad habilitacją związane są z aspektami medycznymi, ekonomicznymi, psychologicznymi i socjologicznymi starzenia się ludzi w Polsce. Pracę zawodową rozpoczynała w Klinicznym Ośrodku Rehabilitacyjnym w Krzeszowicach koło Krakowa. W latach późniejszych podjęła pracę w Medycznym Studium Zawodowym w Rzeszowie, pełniąc funkcję dyrektora, a kolejno kierownika Wydziału Fizjoterapii i Ratownika Medycznego. Obecnie od dziesięciu lat pracuje w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie na stanowisku adiunktka, od trzech lat pełniąc funkcję Kierownika Katedry Fizjoterapii. Drugim miejscem pracy jest Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Wydział Fizjoterapii. Prowadzi Koło Naukowe ,,Rehabilitant”- obejmując swym działaniem naukowym studentów obu uczelni.
Top