KADRA/TRENERZY

Grzegorz Wróbel - opiekun merytoryczny kierunku: Zarządzanie jakością procesów produkcyjnych

dr Grzegorz Wróbel

opiekun merytoryczny kierunku: Zarządzanie jakością procesów produkcyjnych ,

Doktor ekonomii w zakresie nauk o zarządzaniu Wydziału Inżynierii Produkcji, Politechniki Warszawskiej

Doświadczenie
  • Techniczne, specjalistyczne, projektowanie i komputerowa symulacja procesów,
  • Badawczo szkoleniowe, pracownik naukowo dydaktyczny , w tym szkoleniowiec studiów podyplomowych
  • Praktyczne, doradczo – analityczne, praktyk Kaizen (Certyfikat Kaizen Institute Polska),
  • Zarządcze, specjalistyczne, pełnomocnik ds SZJ w WSIiZ Rzeszów.
  • Praktyczne, specjalistyczne, projektowanie i realizacja audytów jakości, Audytor Wewnętrzny ISO 9001
  • Trenerskie, trener CISCO Entrepreneur Institute
  • Kierownicze, menedżerskie, kierownik jednostki naukowej, dyrektor Pionu Rozwoju WSIiZ,

 

Z tym wykładowcą spotkasz się między innymi na studiach:

Zarządzanie jakością procesów produkcyjnych

Zarządzanie projektami

Menedżer logistyki