KADRA/TRENERZY

Anna Stawarz - opiekun merytoryczny kierunku: Wiedza o społeczeństwie (dla nauczycieli)

dr Anna Stawarz

Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego, kierunku historia, na Wydziale  Socjologiczno-Historycznym. Pracuje w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym jako nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie. Doktor nauk humanistycznych, specjalizacja- historia najnowsza. Zainteresowania naukowe: historia Europy Wschodniej, mniejszość ukraińska w Polsce w latach 1918-1939, historia parlamentaryzmu.