KADRA/TRENERZY

Aleksander Kisil

dr Aleksander Kisil

Dr Aleksander Kisil, mgr inż. cybernetyk, dr psychologii, menedżer sprzedaży, prezes zarządu spółki akcyjnej, przedsiębiorca, konsultant, trener i coach, ekspert w dziedzinie zarządzania strategicznego, zarządzania kapitałem ludzkim i przywództwa, autor pierwszego w Polsce programu MBA Energetyka.

Top