KADRA/TRENERZY

Dobrosława Rączka - opiekun merytoryczny kierunku: Rachunkowość

mgr Dobrosława Rączka

opiekun merytoryczny kierunku: Rachunkowość ,

Absolwentka Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Uczestniczyła w różnych kursach i seminariach z zakresu finansów, rachunkowości wg  polskich i międzynarodowych standardów oraz pedagogiki.

Dyrektor finansowy i główny księgowy w firmach polskich, obecnie w spółce notowanej na GPW. Członek Komisji Rewizyjnej  Podkarpackiego Oddziału Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz  Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Rzeszowie.
Doświadczenie zawodowe z zakresu rachunkowości i finansów, wykorzystuje jako wieloletni wykładowca i trener na prowadzonych kursach, szkoleniach i seminariach zawodowych.
Prowadzi zajęcia z rachunkowości na studiach podyplomowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.