KADRA/TRENERZY

Dariusz Kozłowski

Młodszy inspektor Policji w stanie spoczynku. Ukończył prawo na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej. W latach 1994 – 2010 pełnił służbę w policyjnych pionach do walki z przestępczością gospodarczą i zorganizowaną, zaś w latach 2010 – 2017 w służbach specjalnych. Specjalizuje się w teorii i praktyce działania Policji i służb specjalnych, w tym metodologii i metodyce prowadzenia postępowań przygotowawczych dotyczących korupcji i przestępczości ekonomicznej,  a także czynności kontrolnych w sprawach oświadczeń majątkowych i zamówień publicznych oraz w prewencji antykorupcyjnej. Wykładowca prawa karnego materialnego i formalnego. Prowadził również szkolenia z zakresu prewencji antykorupcyjnej dla instytucji samorządowych, rządowych i przedsiębiorców. Ekspert w dziedzinie wykorzystania pozakodeksowych dowodów w postępowaniu karnym.

Top