KADRA/TRENERZY

Asystent naukowo-badawczy Wydziału Medycznego w Katedrze Zdrowia Publicznego, Dietetyki i Chorób Cywilizacyjnych na kierunku Dietetyka.
Absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku dietetyka. Dietetyk kliniczny w Poradni Dietetycznej w Centrum Medycznym Medyk w Rzeszowie. Popularyzator wiedzy żywieniowej, współorganizator eventów i wydarzeń dietetycznych. Doświadczenie zawodowe zdobyła pełniąc funkcję dietetyka w II Klinice Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej, w poradni diabetologicznej – NZOZ „BETA-MED oraz w gabinetach rehabilitacyjnych NZOZ RUDEK, wyróżniona za szczególne zasługi przez Podkarpackie Stowarzyszenie Diabetyków.