Kadra na studiach MBA – Master of Business Administration

Stanisław Wieczorek ROMAN WIECZOREK

Prawnik, radca prawny, wykładowca, mentor, coach, przez kilkanaście lat związany zawodowo z grupą Skanska w której pełnił kolejno funkcje zarządcze jako vice prezes i prezes zarządu Skanska SA (5 tys. pracowników , około 4 mld zł. obrotu), vice prezes zarządu światowego grupy Skanska z siedzibą w Sztokholmie (50 tys. pracowników, 16 mld euro obrotu) i prezes zarządu Skanska Czechy i Słowacja z siedzibą w Pradze (4 tys. pracowników, 2,6 mld zł. obrotu). Członek Międzynarodowej Grupy Doradców Instytutu CEELI (Central and Eastern European Law Initiative Institute) z siedzibą w Pradze.


Agata Jurkowska-GomułkaPROF. NADZW. DR HAB. AGATA JURKOWSKA – GOMUŁKA

Dr hab. nauk prawnych (Instytut Nauk Prawnych PAN, 2014); doktor nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski, 2004), absolwentka Wydziału Prawa i Administracja Uniwersytetu Łódzkiego. W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania pracuje od 1999 r. W latach 2007-2014 była pracownikiem Samodzielnego Zakładu Europejskiego Prawa Gospodarczego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Jest również doradcą (of counsel) w jednej z warszawskich kancelarii prawnych zajmującej się sprawami z zakresu ochrony konkurencji, regulacji sektorowej i litygacji. Członek współpracujący w Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych. Uczestniczy w pracach kolegiów redakcyjnych pism: „Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies” oraz „internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny”. Jest autorką licznych publikacji z zakresu publicznego prawa gospodarczego i prawa europejskiego. Za książkę „Publiczne i prywatne egzekwowanie zakazów praktyk ograniczających konkurencję: w stronę zrównoważonego modelu współistnienia” (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania, Warszawa 2013) w czerwcu 2014 r. otrzymała nagrodę przyznawaną corocznie przez Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych za najlepszą publikację z zakresu ochrony konkurencji.


Paweł StaworzyńskiPAWEŁ STAWORZYŃSKI

Praktyk biznesu. Właściciel firmy Doradztwo Przemysłowo – Gospodarcze Paweł Staworzyński. Przez ponad 6 lat pracował dla Międzynarodowej Grupy doradczej (MTM International Group) jako inżynier i kierownik projektów, prokurent a następnie jako Prezes Zarządu. W ciągu tych lat zdobył doświadczenie i KNOW-HOW kształtowane od ponad 60 lat przez specjalistów w krajach wysokorozwiniętych (m.in.: Niemcy, USA, Francja, Włochy, Wielka Brytania), jak również w krajach rozwijających się (Polska, Rosja, Brazylia, Chiny, Czechy i Słowacja). Pierwsze doświadczenia zdobywał jako pracownik na samodzielnych stanowiskach w małych firmach usługowych (motoryzacja, komputery i oprogramowanie dla firm), następnie w dziale przygotowania produkcji międzynarodowego koncernu motoryzacyjnego Dräxlmaier Group gdzie zrealizował pierwsze projekty usprawniające wybranych obszarów zakładów w Polsce i na Węgrzech. Działania te przyczyniały się na znaczne poprawy efektywności procesów produkcyjnych, transportu wewnętrznego jak i administracji. Specjalizuje się we wdrażaniu filozofii lean management, mapowaniu i optymalizacji procesów, wdrażaniem systemów zarządzania przez cele w połączeniu z zarządzaniem godnościowym, wdrażania systemów motywacyjnych.


Anna BaranANNA BARAN

Absolwentka psychologii w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po studiach uzyskała certyfikat trenera w prestiżowej Szkole Trenerów i Konsultantów Zarządzania MATRIK. Od kilkunastu lat pracuje jako trener i konsultant zarządzania. Prowadzi szkolenia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz kompetencji miękkich. Jest akredytowanym coachem International Coach Federation (ICF) na poziomie Associate Certified Coach (ACC).Przez trzy kadencje pełniła funkcję dyrektora regionalnego rzeszowskiego oddziału ICF Poland.

Ukończyła Studia Zawodowe Coachingu ACSTH w Instytucie Komunikacji i Rozwoju Mukoid, gdzie pełniła również funkcję mentora, przygotowując absolwentów do akredytacji ICF na poziomie ACC. Jest absolwentką Noble Manhattan Coaching na poziomie PCD. Posiada certyfikat Praktyka NLP, Pierwszego stopnia Racjonalnej Terapii Zachowań oraz Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach pierwszego i drugiego stopnia. Jest konsultantem narzędzi diagnostycznych Extended DISC®, D3 Assessment oraz Belbin Team Roles®. Praktyk Biofeedback HRV certyfikowany w Biofeedback Labs USA.

Przez ponad 7 lat związana była z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania pełniąc kolejno funkcję kierownika w Biurze Doradztwa Personalnego WSIiZ, następnie dyrektora Instytutu Rozwoju Personelu WSIiZ.


Bartłomiej CieszyńskiBARTŁOMIEJ CIESZYŃSKI, MBA

Menedżer w firmach polskich i międzynarodowych, m.in. Pioneer, Netia, Allianz. Nabył praktyczne doświadczenia w zarządzaniu zespołami ludzkimi, od kilku do kilkuset osobowych, w branży ubezpieczeniowej, bankowej, telekomunikacyjnej, konsultingowej i rynku mediów. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warwick (MBA) i Uniwersytetu Sztokholm (Bankowość i Finanse) oraz uczestnik licznych kursów z kierowania zespołami ludzkimi w Polsce i za granicą. Doradca biznesowy z zakresu zarządzania, był konsultantem Banku Światowego w zakresie komercjalizacji badań naukowych i ich wykorzystania w sektorze MŚP. Od 2013 r. związany z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania. Prowadzi zajęcia z kierowania zespołami ludzkimi, zarządzania zmianą, motywacji pracowników, sprzedaży, negocjacji i skutecznej komunikacji międzyludzkiej. Jest autorem kursów e-learningowych z zarządzania, negocjacji i sprzedaży, organizatorem i prelegentem na konferencjach z dziedziny zarządzania i coachingu.


Agata Gemzik-SalwahDR AGATA GEMZIK –SALWACH

Doktor nauk ekonomicznych. Autorka około 60 krajowych i zagranicznych publikacji naukowych z zakresu bankowości i zarządzania finansami. Prodziekan ds. kierunków Ekonomia, Finanse i Rachunkowość, Zarządzanie. Kierownik Katedry Finansów. Koordynator Szkoły Giełdowej. Zaangażowana w szereg projektów związanych z zarządzaniem finansami, ryzykiem i budżetowaniem kapitałowym. Recenzent w czasopismach: Regional Studies, e-Finanse, Barometr Regionalny, oraz Journal of Banking and Financial Economics. Autorka komentarzy na stronę gpw.media.pl. Doradca ds. wdrożenia programów naprawczych w przedsiębiorstwach w projekcie Equal „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych”. Członek Komitetu Inwestycyjnego w Funduszu Inwestycyjnym InnoFund. Przewodnicząca Rady Nadzorczej w firmie PrimeMotion.


Olgierd ŁunarskiDR OLGIERD ŁUNARSKI

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie. Doktor nauk prawnych – specjalność prawo finansowe. Stopień naukowy uzyskany na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor kilkudziesięciu publikacji w tym komentarzy do ustaw podatkowych. Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wykładowca na szkoleniach dla aplikantów organizowanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Rzeszowie. Specjalizuje się w prawie podatkowym, prawie korporacyjnym, zagranicznych inwestycjach bezpośrednich, prawie pracy.


Arkadiusz BazylkoARKADIUSZ BAZYLKO

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku Prawo oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania na kierunku Ekonomia.W swojej praktyce koncentruje się na problematyce prawa zobowiązań oraz prawa zamówień publicznych. Doradza wykonawcom ubiegającym się o uzyskanie zamówienia. Świadczy kompleksowe usługi prawne przedsiębiorcom działającym w różnych branżach. Działając jako pełnomocnik skutecznie dochodzi roszczeń pieniężnych. Prowadzi zajęcia z prawa gospodarczego oraz prawa karnego w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania oraz Wyższej Szkole Prawa i Administracji.


Sławomir GawrońskiPROF. NADZW. DR HAB. SŁAWOMIR GAWROŃSKI

Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Profesor nadzwyczajny w Katedrze Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. 2015 – stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie nauk o polityce uzyskany na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie rozprawy Pozabiznesowe obszary wykorzystania komunikacji marketingowej w warunkach polskich. Wybrane aspekty. 2005 – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce uzyskany na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie rozprawy: Współpraca dziennikarzy i specjalistów public relations. Koncepcja rozwiązanie modelowego. Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego (2002). Studiował także na Wydziale Języko- i Literaturoznawstwa oraz Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu w Trewirze (Niemcy). Były dziennikarz radiowy i prasowy. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje na pozabiznesowych obszarach wykorzystania komunikowania marketingowego. Redaktor naczelny czasopisma naukowego „Social Communication. Online Journal”. Autor kilkudziesięciu publikacji poświęconych problematyce komunikacji społecznej i mediów masowych. Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programów POWER i POIR, ekspert Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwa Rozwoju oraz regionalnych programów operacyjnych w województwach: dolnośląskim, lubelskim, łódzkim, śląskim i warmińsko-mazurskim.


MBA - Centrum Studiów PodyplomowyhcBARTOLOMEO RAFAEL BIALAS

specjalizuje się w strategicznym zarządzaniu marką i w psychologii/antropologii konsumenckiej. Współpracuje z agencjami marketingowymi i reklamowymi. Jako profesor wizytujący wykłada na uczelniach w Ameryce Centralnej (University del Istmo, Rafael Landivar University, University del Valle, Galen University), USA (College Of Southern Nevada), Portugalii (IPAM The Marketing School), Litwie (RISEBA University Of Business, Arts And Technology), Polsce (Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). Związany był z prestiżową szkołą aktorską w Las Vegas, CRAFT ACTING STUDIO, założoną przez aktora i zdobywcę nagrody EMMY, Brada Garretta, gdzie prowadził zajęcia z psychologii, antropologii i strategicznego zarządzania marką. Współpracował z wieloma firmami globalnymi (MGM Resorts International, Goodwill Industries International, White Square Gallery) i organizacjami politycznymi (Nevada Governor’s Office Of Economic Development, International Trade And Diplomatic Protocol).


Wojciech SzymańskiWOJCIECH SZYMAŃSKI

Dyrektor Działu Marketingu Internetowego w agencji interaktywnej Ideo Sp. z o.o., gdzie nadzoruje pracami działu, wyznacza jego cele i odpowiada za wyniki finansowe, a także dalszy rozwój. W firmie oprócz koordynowania pracą zespołu przygotowuje strategie marketingowe, strategie e-PR oraz plany media relations z wykorzystaniem internetu. Uczestniczył w projektach dla najbardziej rozpoznawalnych marek, takich jak Zelmer S.A., Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA, LexisNexis Polska sp. z o.o., KRUK SA, ING Usługi Finansowe S.A., BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, Śnieżka S.A. i wielu innych. Ideo jest obecne na rynku od 1999 roku i zatrudnia ponad 130 osób. Firma zrealizowała dotychczas projekty internetowe dla ponad 500 firm i instytucji. Wykładowca studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. J. Tischnera w Krakowie oraz Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie gdzie pomaga swoim słuchaczom doskonalić warsztat z praktycznego wykorzystania technologii informacyjnych w marketingu. Prowadzi zajęcia z zakresu Public Relations, marketingu internetowego (interaktywnego), pozycjonowania i marketingu w wyszukiwarkach, zarządzania wizerunkiem w nowych mediach, strategii e-marketingowe, e-commerce (użyteczność, projektowanie i marketing sklepów internetowych), a także warsztacie prasowym na potrzeby nowych mediów.


Agata SzmulikDR INŻ. AGATA SZMULIK

Absolwentka Wydziału Ekonomiki Produkcji i Obrotu Rolnego, Akademii Rolniczej w Krakowie (1991 r.). Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Rolniczej w Krakowie, Wydział Ekonomii w Rzeszowie. Absolwentka Podyplomowego Studium Menedżerskiego WSIiZ w Rzeszowie oraz Szkoły Trenerów Zarządzania Matrik w Krakowie. Starszy wykładowca w Katedrze Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Prowadzi seminaria dyplomowe oraz zajęcia dydaktyczne na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych z przedmiotów: Podstawy zarządzania, Organizacja i zarządzanie, Kierowanie zespołami ludzkimi, Komunikacja interpersonalna. Realizuje autorskie programy szkoleń ukierunkowane na rozwój osobisty i zawodowy pracowników. Pełni funkcje wykładowcy i trenera w projektach dofinansowywanych z UE. Odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi. Członek Społecznej Rady Senatu WSIiZ oraz licznych komisji dydaktycznych i naukowych. Sprawuje funkcję Prodziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych WSIiZ, ds. kierunku Logistyka oraz ds. kierunku Psychologia w zarządzaniu.