O Uczelni

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie została powołana 8 marca 1996 roku decyzją Ministra Edukacji Narodowej. Jej założycielem jest SPP Innowacje sp. z o. o., które od początku swej działalności wspiera rozwój gospodarczy regionu poprzez działalność edukacyjną, doradczą, informacyjną i badawczą oraz współpracę z uznanymi krajowymi i międzynarodowymi organizacjami otoczenia biznesu.

Studia Podyplomowe na WSIiZ

W 2000 roku WSIiZ powołała do życia Centrum Studiów Podyplomowych. Od tego czasu ze studiów podyplomowych i szkoleń skorzystało już ponad 20 tysięcy słuchaczy. O tym jak wygląda dzisiaj studiowanie podyplomowo na uczelni możesz zobaczyć na filmie nagranym przez osoby organizujące pracę CSP. Obejrzyj film.

 
Wsiz rzeszów budynek uczelni

 

Doktorat w WSIiZ

WSIiZ jako jedyna uczelnia niepubliczna i jedna z czterech w Polsce posiada uprawnienia do nadawania tytułu doktora z nauk społecznych w dyscyplinie NAUKI O MEDIACH. Bliższe informacje dostępne są na stronie doktorat.wsiz.edu.pl