O Uczelni

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie została powołana 8 marca 1996 roku decyzją Ministra Edukacji Narodowej.

Jej założycielem jest SPP Innowacje sp. z o. o., które od początku swej działalności wspiera rozwój gospodarczy regionu poprzez działalność edukacyjną, doradczą, informacyjną i badawczą oraz współpracę z uznanymi krajowymi i międzynarodowymi organizacjami otoczenia biznesu.

 

Doktorat w WSIiZ

WSIiZ jako jedyna uczelnia niepubliczna i jedna z czterech w Polsce posiada uprawnienia do nadawania tytułu doktora z nauk społecznych w dyscyplinie NAUKI O MEDIACH. Bliższe informacje dostępne są na stronie doktorat.wsiz.rzeszow.pl