FAQ – najczęściej zadawane pytania


1. Jakie płatności wnosi się przy składaniu dokumentów?

Tylko i wyłącznie opłatę rekrutacyjną (kwota 25 zł). Płatności można dokonać za pomocą systemu Przelewy24 lub przelewem na nr konta: 86 1240 2614 1111 0000 3963 3628
 

 

2. Czy można dostarczyć wraz z dokumentami kserokopię dyplomu?

Tak, ale tylko w przypadku jeśli jest ona potwierdzona za zgodność z oryginałem.
 

 

3. Czy czesne można wpłacać w ratach?

Można! Odpłatność za studia podyplomowe umieszczona na stronie Internetowej rozkładana jest na raty miesięczne z zastrzeżeniem, że pierwsza płatność wnoszona jest 7 dni przed rozpoczęciem zajęć a ostatnia nie później niż 14 dni przed datą ostatniego zjazdu. Z tytułu rozłożenia płatności na raty słuchacz nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów.
 

 

4. W jakich dniach odbywają się zajęcia?

Zajęcia planowane są 2 razy w miesiącu,  w soboty i niedziele. Zajęcia on line realizujemy głównie w weekendy, a jeśli program studiów tego wymaga, mogą pojawić się także w trakcie tygodnia, ale staramy się, aby było to nie częściej niż 1 dzień w tygodniu w godzinach wieczornych i nie więcej niż 2 godziny zajęć w ciągu jednego dnia. 
 

 

5. Czy w przypadku rezygnacji opłata rekrutacyjna jest zwracana?

W przypadku rezygnacji kandydata opłata rekrutacyjna  nie podlega zwrotowi. Można natomiast w ramach tej opłaty przenieść dokumenty na inny kierunek studiów realizowany przez CSP.
 

6. Rejestrowałam się jakiś czas temu na stronach internetowych, jednak nie złożyłam dokumentów. Teraz próbuję zarejestrować się ponownie, jednak Państwa system na to nie pozwala. Co mam zrobić?

Proszę o kontakt telefoniczny. Po 14 dniach od daty rejestracji system przeniósł Pani zgłoszenie do archiwum. Mogę ponownie je uaktywnić, jednak muszę najpierw potwierdzić Pani dane.
 

 

7. Czy dokumenty trzeba przywieźć osobiście?

Niekoniecznie – dokumenty można przesłać również pocztą lub przekazać przez osobę trzecią. Należy jedynie pamiętać o złożeniu wszystkich niezbędnych podpisów na kwestionariuszu.
 

8. Skończyłem studia licencjackie, czy mogę podjąć studia podyplomowe?

Tak. Kształcenie podyplomowe można realizować posiadając tytuł licencjata.

 

9. Kiedy można zapisać się na studia podyplomowe?

W każdej chwili. Prowadzimy rekrutację cały rok i uruchamiamy studia, gdy zbierze się odpowiednia liczba kandydatów. Z reguły najwięcej kierunków studiów rozpoczyna się w październiku i listopadzie.

 

10. Jak prowadzone są zajęcia na studiach w związku z pandemią koronawirusa?

Większość zajęć realizujemy zdalnie. Zajęcia prowadzone w budynku uczelni prowadzimy zgodnie z reżimem sanitarnym i ograniczamy je tylko do tych, które ze względu na swój charakter nie mogą być prowadzone na odległość.