FAQ – najczęściej zadawane pytania


1. Jakie płatności wnosi się przy składaniu dokumentów?

Tylko i wyłącznie opłatę rekrutacyjną. Płatności można dokonać za pomocą systemu Przelewy24 lub przelewem na nr konta: 86 1240 2614 1111 0000 3963 3628
 

 

2. Czy można dostarczyć wraz z dokumentami kserokopię dyplomu?

Tak, ale tylko w przypadku jeśli jest ona potwierdzona za zgodność z oryginałem.
 

 

3. Czy czesne można wpłacać w ratach?

Można! Odpłatność za studia podyplomowe umieszczona na stronie Internetowej rozkładana jest na raty miesięczne z zastrzeżeniem, że pierwsza płatność wnoszona jest 7 dni przed rozpoczęciem zajęć, a ostatnia nie później niż 14 dni przed datą ostatniego zjazdu. Z tytułu rozłożenia płatności na raty słuchacz nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów.
 

 

4. W jakich dniach odbywają się zajęcia?

Zajęcia planowane są z reguły co 2 tygodnie, w soboty i niedziele. Zajęcia on line realizujemy głównie w weekendy, a jeśli program studiów tego wymaga, mogą pojawić się także w trakcie tygodnia, ale staramy się, aby było to nie częściej niż 1 dzień w tygodniu w godzinach wieczornych i nie więcej niż 2 godziny zajęć w ciągu jednego dnia. 
 

 

5. Czy w przypadku rezygnacji opłata rekrutacyjna jest zwracana?

W przypadku rezygnacji kandydata opłata rekrutacyjna  nie podlega zwrotowi. Można natomiast w ramach tej opłaty przenieść dokumenty na inny kierunek studiów realizowany przez CSP.
 

 

6. Czy dokumenty trzeba przywieźć osobiście?

Nie trzeba – rekrutacja na studia odbywa się elektronicznie i wystarczające jest podpięcie w systemie rekrutacyjnym skanów wymaganych dokumentów. 
 

7. Skończyłem studia licencjackie, czy mogę podjąć studia podyplomowe?

Tak. Kształcenie podyplomowe można realizować posiadając tytuł licencjata.

 


8. Kiedy można zapisać się na studia podyplomowe?

W każdej chwili. Prowadzimy rekrutację cały rok i uruchamiamy studia, gdy zbierze się odpowiednia liczba kandydatów. Z reguły najwięcej kierunków studiów rozpoczyna się w październiku i listopadzie.

 


9. Czy studia kończą się pracą pisemną?

Studia kończą się egzaminem ustnym. Na większości kierunków taki egzamin przeprowadzamy zdalnie.