Bonifikaty i dopłaty

Studia podyplomowe jeszcze taniej. Skorzystaj z promocji i oszczędź 150 zł.

kupon promocyjny

Z rabatu skorzysta każda osoba, która złoży komplet dokumentów oraz przedłoży kupon edukacyjny. Szczegóły w regulaminie promocji.

 

O kupony edukacyjne zapytaj swojego pracodawcę.

Jeśli jesteś właścicielem firmy, odpowiadasz za rozwój pracowników, chcesz przeszkolić swój zespół? Skontaktuj się z nami. Komplet kuponów nic nie kosztuje.

Bliższych informacji udziela z-ca dyrektora CSP Bartłomiej Cieszyński,

tel. 17 866 15 18, e-mail: bcieszynski@wsiz.edu.pl.

Tańsze studia dla naszych absolwentów

promocja dla absolwentów
Absolwenci Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, którzy rozpoczną naukę na studiach podyplomowych w Centrum Studiów Podyplomowych WSIiZ, płacą czesne pomniejszone o 20%.

W promocji udział mogą wziąć wszyscy absolwenci WSIiZ, którzy legitymują się:

  • dyplomem licencjata (inżyniera),
  • dyplomem magistra,
  • świadectwem ukończenia studiów podyplomowych.

Absolwenci studiów podyplomowych nie muszą okazywać karty klubu absolwenta.

Więcej informacji można uzyskać w Centrum Studiów Podyplomowych, tel. 17 866 14 08,
e-mail: csp@wsiz.edu.pl, a także w regulaminie promocji.

 

Powiatowy Urząd Pracy finansuje studia podyplomowe

100% czesnego

Każdy bezrobotny i poszukujący pracy, który kwalifikuje się do podjęcia kształcenia podyplomowego (posiada co najmniej tytuł licencjata lub inżyniera) i chce skorzystać z dofinansowania powinien złożyć stosowny wniosek w PUP. Urząd Pracy może sfinansować do 100% kosztów kształcenia nie więcej jednak niż 300% średniego wynagrodzenia.

Powiatowy Urząd Pracy finansuje studia przez cały okres ich trwania i nie ma znaczenia czy słuchacz w międzyczasie znalazł zatrudnienie lub założył np. działalność gospodarczą.

Stypendium

Przez okres trwania studiów, słuchacz będzie pobierał stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych. Bliższych informacji można  uzyskać w Powiatowych Urzędach Pracy (np. pup.rzeszow.pl).