Dofinansowanie do studiów i szkoleń – Baza Usług Rozwojowych

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać do 80% dofinansowania kosztu studiów i szkoleń dla swoich pracowników korzystając z Bazy Usług Rozwojowych.
Dofinansowania do kosztów części lub całości studiów są również dostępne dla osób fizycznych.

Obecnie nabory wniosków o dofinansowanie prowadzą:

  • Fundacja Fundusz Współpracy przyjmuje wnioski o udzielenie pożyczki na opłacenie studiów podyplomowych w ramach programu Pożyczki na kształcenie. Pożyczki są nieoprocentowane, a pożyczkobiorca może uzyskać do 25% umorzenia spłaty.

Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania na które możliwe jest uzyskanie dofinansowania znajdują się w Bazie Usług Rozwojowych: uslugirozwojowe.parp.gov.pl.