SZN-18

Każdy z plików zabezpieczony jest hasłem, które powinniście Państwo otrzymać w wiadomości e-mail. 

 
 

PrzedmiotSpotkanie z opiekunem
ProwadzącyMarta Cisek-Babiarz
Data wykładu23.10.2021 r.

 

PrzedmiotStatus prawny rzeczoznawcy majątkowego
ProwadzącyBogusława Szczepanik
Data wykładu23.10.2021 r.

 

PrzedmiotCzęść ogólna prawa cywilnego
ProwadzącyAndrzej Kiebała
Data wykładu24.10.2021 r.

 

PrzedmiotPodstawy prawa i postępowania administracyjnego
ProwadzącyKamilla Kurczewska
Data wykładu24.10.2021 r.

 

PrzedmiotZamówienia publiczne
ProwadzącyBogusław Ulijasz
Data wykładu13.11.2021 r.

 

PrzedmiotŹródła informacji o nieruchomościach
ProwadzącyBogusława Szczepanik
Data wykładu13.11.2021 r.

 

PrzedmiotWprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomości
ProwadzącyBogusława Szczepanik
Data wykładu14.11.2021 r.

 

PrzedmiotPodstawy prawa i postępowania administracyjnego
ProwadzącyKamilla Kurczewska
Data wykładu14.11.2021 r.

 

PrzedmiotŹródła informacji o nieruchomościach
ProwadzącyBogusława Szczepanik
Data wykładu17.11.2021 r.

 

PrzedmiotCzęść ogólna prawa cywilnego
ProwadzącyAndrzej Kiebała
Data wykładu18.11.2021 r.

 

PrzedmiotCzęść ogólna prawa cywilnego
ProwadzącyAndrzej Kiebała
Data wykładu02.12.2021 r.

 

PrzedmiotŹródła informacji o nieruchomościach
ProwadzącyBogusława Szczepanik
Data wykładu09.12.2021 r.

 

PrzedmiotGospodarka nieruchomościami
ProwadzącyJerzy Dydenko
Data wykładu11.12.2021 r.

 

Przedmiot
ProwadzącyBogusław Ulijasz
Data wykładu11.12.2021 r.

 

PrzedmiotCzęść ogólna prawa cywilnego
ProwadzącyAndrzej Kiebała
Data wykładu12.12.2021 r.

 

PrzedmiotPodstawy matematyki finansowej
ProwadzącyAgata Gemzik-Salwach
Data wykładu12.12.2021 r.

 

PrzedmiotGospodarka nieruchomościami
ProwadzącyJerzy Dydenko
Data wykładu15.12.2021 r.

 

PrzedmiotCzęść ogólna prawa cywilnego
ProwadzącyAndrzej Kiebała
Data wykładu16.12.2021 r.

 

PrzedmiotGospodarka nieruchomościami
ProwadzącyJerzy Dydenko
Data wykładu05.01.2022 r.

 

PrzedmiotGospodarka nieruchomościami
ProwadzącyJerzy Dydenko
Data wykładu08.01.2022 r.

 

PrzedmiotGospodarka rolna, leśna i wodna
ProwadzącyBogusława Szczepanik
Data wykładu08.01.2022 r.

 

PrzedmiotPodstawy prawa rzeczowego
ProwadzącyAndrzej Kiebała
Data wykładu09.01.2022 r.

 

PrzedmiotEkonomiczne podstawy rynku nieruchomości
ProwadzącyKazimiera Krawczyk
Data wykładu09.01.2022 r.

 

PrzedmiotPodstawy prawa rzeczowego
ProwadzącyAndrzej Kiebała
Data wykładu13.01.2022 r.

 

PrzedmiotGospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze
ProwadzącyJerzy Dydenko
Data wykładu20.01.2022 r.

 

PrzedmiotGospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze
ProwadzącyJerzy Dydenko
Data wykładu22.01.2022 r.

 

PrzedmiotGospodarka rolna, leśna i wodna
ProwadzącyBogusława Szczepanik
Data wykładu22.01.2022 r.

 

PrzedmiotPodstawy prawa zobowiązań
ProwadzącyAndrzej Kiebała
Data wykładu23.01.2022 r.

 

PrzedmiotPodstawy ekonomii
ProwadzącyPaweł Lubas
Data wykładu23.01.2022 r.

 

PrzedmiotPodstawy prawa zobowiązań
ProwadzącyAndrzej Kiebała
Data wykładu27.01.2022 r.

 

PrzedmiotPodstawy prawa zobowiązań
ProwadzącyAndrzej Kiebała
Data wykładu03.02.2022 r.

 

PrzedmiotPodstawy matematyki finansowej
ProwadzącyAgata Gemzik-Salwach
Data wykładu05.02.2022 r.

 

PrzedmiotPodstawy ekonomii
ProwadzącyPaweł Lubas
Data wykładu05.02.2022 r.

 

PrzedmiotPodstawy ekonomii
ProwadzącyPaweł Lubas
Data wykładu06.02.2022 r.

 

PrzedmiotGospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze
ProwadzącyJerzy Dydenko
Data wykładu06.02.2022 r.

 

PrzedmiotWybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego
ProwadzącyAndrzej Kiebała
Data wykładu10.02.2022 r.

 

PrzedmiotWybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego
ProwadzącyAndrzej Kiebała
Data wykładu17.02.2022 r.

 

PrzedmiotElementy rachunkowości
ProwadzącyArtur Chmaj
Data wykładu19.02.2022 r.

 

PrzedmiotOcena ekonomicznej efektywności inwestycji
ProwadzącyArtur Chmaj
Data wykładu20.02.2022 r.

 

PrzedmiotEkonomiczne podstawy rynku nieruchomości
ProwadzącyKazimiera Krawczyk
Data wykładu19.02.2022 r.

 

PrzedmiotEkonomiczne podstawy rynku nieruchomości
ProwadzącyKazimiera Krawczyk
Data wykładu20.02.2022 r.

 

PrzedmiotGospodarka przestrzenna
ProwadzącyBogusława Szczepanik
Data wykładu24.02.2022 r.

 

PrzedmiotGospodarka przestrzenna
ProwadzącyBogusława Szczepanik
Data wykładu03.03.2022 r.

 

PrzedmiotOcena ekonomicznej efektywności inwestycji
ProwadzącyArtur Chmaj
Data wykładu12.03.2022 r.

 

PrzedmiotEkonomiczne podstawy rynku nieruchomości
ProwadzącyKazimiera Krawczyk
Data wykładu12.03.2022 r.

 

PrzedmiotElementy finansów i bankowości
ProwadzącyDariusz Baran
Data wykładu13.03.2022 r.

 

PrzedmiotGospodarka przestrzenna
ProwadzącyBogusława Szczepanik
Data wykładu13.03.2022 r.

 

PrzedmiotElementy finansów i bankowości
ProwadzącyDariusz Baran
Data wykładu17.03.2022 r.

 

PrzedmiotPodstawy budownictwa
ProwadzącyAndrzej Skrzypek
Data wykładu24.03.2022 r.

 

PrzedmiotPodstawy budownictwa
ProwadzącyAndrzej Skrzypek
Data wykładu26.03.2022 r.

 

PrzedmiotPodstawy budownictwa
ProwadzącyAndrzej Skrzypek
Data wykładu27.03.2022 r.

 

PrzedmiotOrganizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych
ProwadzącyBogusława Szczepanik
Data wykładu26.03.2022 r.

 

PrzedmiotOrganizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych
ProwadzącyBogusława Szczepanik
Data wykładu27.03.2022 r.

 

PrzedmiotPodstawy budownictwa
ProwadzącyAndrzej Skrzypek
Data wykładu31.03.2022 r.

 

PrzedmiotPrzegląd technologii w budownictwie
ProwadzącyAndrzej Skrzypek
Data wykładu07.04.2022 r.

 

PrzedmiotEksploatacja nieruchomości
ProwadzącyAndrzej Skrzypek
Data wykładu12.04.2022 r.

 

PrzedmiotPodejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce
ProwadzącyBogusława Szczepanik
Data wykładu21.04.2022 r.

 

PrzedmiotWycena praw rzeczowych i zobowiązań umownych
ProwadzącyBogusława Szczepanik
Data wykładu24.04.2022 r.

 

PrzedmiotEksploatacja nieruchomości
ProwadzącyAndrzej Skrzypek
Data wykładu23.04.2022 r.

 

PrzedmiotWycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych
ProwadzącyAndrzej Skrzypek
Data wykładu24.04.2022 r.

 

PrzedmiotWycena praw rzeczowych i zobowiązań umownych
ProwadzącyBogusława Szczepanik
Data wykładu26.04.2022 r.

 

PrzedmiotPodejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce
ProwadzącyBogusława Szczepanik
Data wykładu28.04.2022 r.

 

PrzedmiotPodejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce
ProwadzącyBogusława Szczepanik
Data wykładu12.05.2022 r.

 

PrzedmiotPodejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce
ProwadzącyBogusława Szczepanik
Data wykładu17.05.2022 r.

 

PrzedmiotWycena praw rzeczowych i zobowiązań umownych
ProwadzącyBogusława Szczepanik
Data wykładu19.05.2022 r.

 

PrzedmiotPodejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce
ProwadzącyBogusława Szczepanik
Data wykładu22.05.2022 r.

 

PrzedmiotPodejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce
ProwadzącyBogusława Szczepanik
Data wykładu25.05.2022 r.

 

PrzedmiotWycena praw rzeczowych i zobowiązań umownych
ProwadzącyBogusława Szczepanik
Data wykładu31.05.2022 r.

 

PrzedmiotWycena nieruchomości dla celów szczególnych oraz wycena nieruchomości specjalnych
ProwadzącyJerzy Dydenko
Data wykładu02.06.2022 r.

 

PrzedmiotSeminarium dyplomowe
ProwadzącyBogusława Szczepanik
Data wykładu09.06.2022 r.

 

PrzedmiotWycena nieruchomości dla celów szczególnych oraz wycena nieruchomości specjalnych
ProwadzącyJerzy Dydenko
Data wykładu15.06.2022 r.

 

PrzedmiotWycena nieruchomości dla celów szczególnych oraz wycena nieruchomości specjalnych
ProwadzącyJerzy Dydenko
Data wykładu23.06.2022 r.

 

PrzedmiotWycena masowa
ProwadzącyBogusława Szczepanik
Data wykładu30.06.2022 r.

 

PrzedmiotWycena nieruchomości zurbanizowanych
ProwadzącyBogusława Szczepanik
Data wykładu05.07.2022 r.

 

PrzedmiotSeminarium dyplomowe
ProwadzącyBogusława Szczepanik
Data wykładu09.07.2022 r.

 

PrzedmiotSeminarium dyplomowe
ProwadzącyBogusława Szczepanik
Data wykładu10.07.2022 r.

 

PrzedmiotWycena nieruchomości dla celów szczególnych oraz wycena nieruchomości specjalnych
ProwadzącyJerzy Dydenko
Data wykładu09.07.2022 r.