MiKBK-3

Każdy z plików zabezpieczony jest hasłem, które powinniście Państwo otrzymać w wiadomości e-mail. 

 
 

PrzedmiotSpotkanie z opiekunem
ProwadzącyMarta Cisek-Babiarz
Data wykładu26.03.2022 r.

 

PrzedmiotBadania kliniczne – wprowadzenie
ProwadzącyEwelina Knurek
Data wykładu26.03.2022 r.

 

PrzedmiotBadania kliniczne – wprowadzenie
ProwadzącyEwelina Knurek
Data wykładu27.03.2022 r.

 

PrzedmiotDokumentacja w badaniu klinicznym
ProwadzącyMagdalena Zielińska
Data wykładu09.04.2022 r.

 

PrzedmiotDokumentacja w badaniu klinicznym
ProwadzącyMagdalena Zielińska
Data wykładu10.04.2022 r.

 

PrzedmiotAspekty prawne prowadzenia badań klinicznych
ProwadzącyJoanna Opoń
Data wykładu21.05.2022 r.

 

PrzedmiotAspekty prawne prowadzenia badań klinicznych
ProwadzącyJoanna Opoń
Data wykładu22.05.2022 r.

 

PrzedmiotDokumentacja w badaniu klinicznym
ProwadzącyKatarzyna Szymańska
Data wykładu28.05.2022 r.

 

PrzedmiotDokumentacja w badaniu klinicznym
ProwadzącyKatarzyna Szymańska
Data wykładu29.05.2022 r.

 

PrzedmiotAspekty prawne prowadzenia badań klinicznych
ProwadzącyJoanna Opoń
Data wykładu04.06.2022 r.

 

PrzedmiotAspekty prawne prowadzenia badań klinicznych
ProwadzącyJoanna Opoń
Data wykładu04.06.2022 r.

 

PrzedmiotDokumentacja w badaniu klinicznym
ProwadzącyKatarzyna Szymańska
Data wykładu05.06.2022 r.

 

PrzedmiotAspekty etyczne prowadzenia badań klinicznych
ProwadzącyEwa Międlar
Data wykładu18.06.2022 r.

 

PrzedmiotAspekty etyczne prowadzenia badań klinicznych
ProwadzącyEwa Międlar
Data wykładu19.06.2022 r.