MBA-5

Każdy z plików zabezpieczony jest hasłem, które powinniście Państwo otrzymać w wiadomości e-mail. 

 
 

PrzedmiotZarządzanie projektem
ProwadzącyJoanna Świętoniowska
Data wykładu13.11.2021 r.

 

PrzedmiotZarządzanie projektem
ProwadzącyJoanna Świętoniowska
Data wykładu14.11.2021 r.

 

PrzedmiotFirma na globalnym rynku
ProwadzącyBartłomiej Bialas
Data wykładu13.11.2021 r.

 

PrzedmiotFirma na globalnym rynku
ProwadzącyBartłomiej Bialas
Data wykładu14.11.2021 r.

 

PrzedmiotEmployer branding
ProwadzącySławomir Gawroński
Data wykładu08.12.2021 r.

 

PrzedmiotEmployer branding
ProwadzącySławomir Gawroński
Data wykładu15.12.2021 r.

 

PrzedmiotPrawne aspekty zarządzania personelem
ProwadzącyAndrzej Kiebała
Data wykładu19.02.2022 r.

 

PrzedmiotPrawne aspekty zarządzania personelem
ProwadzącyAndrzej Kiebała
Data wykładu20.02.2022 r.

 

PrzedmiotZarządzanie strategiczne
ProwadzącyDariusz Tworzydło
Data wykładu19.02.2022 r.

 

PrzedmiotZarządzanie strategiczne
ProwadzącyDariusz Tworzydło
Data wykładu20.02.2022 r.

 

PrzedmiotMarketing wewnętrzny zewnętrzny firmy
ProwadzącySławomir Gawroński
Data wykładu23.03.2022 r.

 

PrzedmiotMarketing wewnętrzny zewnętrzny firmy
ProwadzącySławomir Gawroński
Data wykładu30.03.2022 r.

 

PrzedmiotUmowy handlowe z wykonawcami i klientami
ProwadzącyOlgierd Łunarski
Data wykładu07.05.2022 r.

 

PrzedmiotUmowy handlowe z wykonawcami i klientami
ProwadzącyOlgierd Łunarski
Data wykładu08.05.2022 r.

 

PrzedmiotSprzedaż i negocjacje
ProwadzącyBartłomiej Cieszyński
Data wykładu07.05.2022 r.

 

PrzedmiotMotywacja pracownika i zespołu, zarządzanie zmianą
ProwadzącyBartłomiej Cieszyński
Data wykładu08.05.2022 r.

 

PrzedmiotMotywacja pracownika i zespołu, zarządzanie zmianą
ProwadzącyBartłomiej Cieszyński
Data wykładu22.05.2022 r.

 

PrzedmiotCoaching w pracy menedżera
ProwadzącyAnna Baran
Data wykładu25.05.2022 r.

 

PrzedmiotCoaching w pracy menedżera
ProwadzącyAnna Baran
Data wykładu01.06.2022 r.

 

PrzedmiotMotywacja pracownika i zespołu, zarządzanie zmianą
ProwadzącyBartłomiej Cieszyński
Data wykładu08.06.2022 r.

 

PrzedmiotMotywacja pracownika i zespołu, zarządzanie zmianą
ProwadzącyBartłomiej Cieszyński
Data wykładu15.06.2022 r.

 

PrzedmiotMotywacja pracownika i zespołu, zarządzanie zmianą
ProwadzącyBartłomiej Cieszyński
Data wykładu22.06.2022 r.