ZOINiDO ed.8

Każdy z plików zabezpieczony jest hasłem, które powinniście Państwo otrzymać w wiadomości e-mail. 

Przedmiot Szczególne obowiązki zapewnienia bezpieczeństwa informacyjnego w podmiotach publicznych
Prowadzący Kamilla Kurczewska
Data wykładu 05.11.2019 r.

Przedmiot Szczególne obowiązki zapewnienia bezpieczeństwa informacyjnego w podmiotach publicznych
Prowadzący Kamilla Kurczewska
Data wykładu 12.11.2019 r.

Przedmiot Obowiązki administratora danych i przetwarzających
Prowadzący Kamilla Kurczewska
Data wykładu 18.02.2020 r.

Przedmiot Obowiązki administratora danych i przetwarzających
Prowadzący Kamilla Kurczewska
Data wykładu 20.02.2020 r.

Przedmiot Dokumentacja bezpieczeństwa teleinformatycznego przetwarzania danych osobowych oraz informacji niejawnych
Prowadzący Bogusław Ulijasz
Data wykładu 03.03.2020 r.

Przedmiot Dokumentacja bezpieczeństwa teleinformatycznego przetwarzania danych osobowych oraz informacji niejawnych
Prowadzący Bogusław Ulijasz
Data wykładu 10.03.2020 r.

Przedmiot Status i obowiązki pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych
Prowadzący Kamilla Kurczewska
Data wykładu 19.03.2020 r.

Przedmiot Status i obowiązki pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych
Prowadzący Kamilla Kurczewska
Data wykładu 23.03.2020 r.

Przedmiot Status i obowiązki inspektorów ochrony danych
Prowadzący Kamilla Kurczewska
Data wykładu 27.03.2020 r.

Przedmiot Organizacja i zasady działania pionu ochrony oraz kancelarii tajnej
Prowadzący Piotr Kułkowski
Data wykładu 28.03.2020 r.

Przedmiot Systemy zarządzania w ochronie informacji i danych
Prowadzący Adam Tittinger
Data wykładu 28.03.2020 r.

Przedmiot Organizacja i zasady działania pionu ochrony oraz kancelarii tajnej
Prowadzący Piotr Kułkowski
Data wykładu 29.03.2020 r.

Przedmiot Systemy zarządzania w ochronie informacji i danych
Prowadzący Adam Tittinger
Data wykładu 29.03.2020 r.

Przedmiot Systemy zarządzania w ochronie informacji i danych
Prowadzący Adam Tittinger
Data wykładu 31.03.2020 r.

Przedmiot Organizacja i zasady działania pionu ochrony oraz kancelarii tajnej
Prowadzący Piotr Kułkowski
Data wykładu 29.03.2020 r.

Przedmiot Status i obowiązki pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych
Prowadzący Kamilla Kurczewska
Data wykładu 02.04.2020 r.

Przedmiot Dokumentacja bezpieczeństwa teleinformatycznego przetwarzania danych osobowych oraz informacji niejawnych
Prowadzący Mateusz Bem
Data wykładu 06.04.2020 r.

Przedmiot Dokumentacja bezpieczeństwa teleinformatycznego przetwarzania danych osobowych oraz informacji niejawnych
Prowadzący Mateusz Bem
Data wykładu 08.04.2020 r.

Przedmiot Systemy zarządzania w ochronie informacji i danych
Prowadzący Adam Tittinger
Data wykładu 14.04.2020 r.

Przedmiot Organizacja i zasady działania pionu ochrony oraz kancelarii tajnej
Prowadzący Piotr Kułakowski
Data wykładu 15.04.2020 r.

Przedmiot Dokumentacja bezpieczeństwa teleinformatycznego przetwarzania danych osobowych oraz informacji niejawnych
Prowadzący Mateusz Bem
Data wykładu 16.04.2020 r.

Przedmiot Dokumentacja bezpieczeństwa teleinformatycznego przetwarzania danych osobowych oraz informacji niejawnych
Prowadzący Mateusz Bem
Data wykładu 17.04.2020 r.

Przedmiot Organizacja i zasady działania pionu ochrony oraz kancelarii tajnej
Prowadzący Piotr Kułakowski
Data wykładu 18.04.2020 r.

Przedmiot Organizacja i zasady działania pionu ochrony oraz kancelarii tajnej
Prowadzący Piotr Kułakowski
Data wykładu 19.04.2020 r.

Przedmiot Dokumentacja bezpieczeństwa teleinformatycznego przetwarzania danych osobowych oraz informacji niejawnych
Prowadzący Mateusz Bem
Data wykładu 20.04.2020 r.

Przedmiot Dokumentacja bezpieczeństwa teleinformatycznego przetwarzania danych osobowych oraz informacji niejawnych
Prowadzący Mateusz Bem
Data wykładu 23.04.2020 r.

Przedmiot Organizacja i zasady działania pionu ochrony oraz kancelarii tajnej
Prowadzący Piotr Kułakowski
Data wykładu 04.05.2020 r.

Przedmiot Organizacja i zasady działania pionu ochrony oraz kancelarii tajnej
Prowadzący Piotr Kułakowski
Data wykładu 06.05.2020 r.

Przedmiot Audyt systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
Prowadzący Przemysław Szczurek
Data wykładu 09.05.2020 r.

Przedmiot Audyt systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
Prowadzący Przemysław Szczurek
Data wykładu 10.05.2020 r.

Przedmiot Organizacja i zasady działania pionu ochrony oraz kancelarii tajnej
Prowadzący Piotr Kułakowski
Data wykładu 12.05.2020 r.

Przedmiot Systemy zarządzania w ochronie informacji i danych
Prowadzący Adam Tittinger
Data wykładu 14.05.2020 r.

Przedmiot Audyt systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
Prowadzący Przemysław Szczurek
Data wykładu 17.05.2020 r.

Przedmiot Systemy zarządzania w ochronie informacji i danych
Prowadzący Adam Tittinger
Data wykładu 19.05.2020 r.

Przedmiot Organizacja i zasady działania pionu ochrony oraz kancelarii tajnej
Prowadzący Piotr Kułakowski
Data wykładu 20.05.2020 r.

Przedmiot Audyt systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
Prowadzący Przemysław Szczurek
Data wykładu 21.05.2020 r.

Przedmiot Systemy zarządzania w ochronie informacji i danych
Prowadzący Adam Tittinger
Data wykładu 26.05.2020 r.

Przedmiot Systemy zarządzania w ochronie informacji i danych
Prowadzący Adam Tittinger
Data wykładu 27.05.2020 r.