ZbiHP ed.42

Każdy z plików zabezpieczony jest hasłem, które powinniście Państwo otrzymać w wiadomości e-mail. 

 

Przedmiot Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy
Prowadzący Stanisław Wieczorek
Data wykładu 29.10.2019 r.

Przedmiot Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy
Prowadzący Stanisław Wieczorek
Data wykładu 05.11.2019 r.

Przedmiot Metodyka prac służb BHP
Prowadzący Radosław Gonet
Data wykładu 07.11.2019 r.

Przedmiot Problemy BHP w ustawodawstwie pracy
Prowadzący Edyta Busiek
Data wykładu 12.11.2019 r.

Przedmiot Problemy BHP w ustawodawstwie pracy
Prowadzący Edyta Busiek
Data wykładu 19.11.2019 r.

Przedmiot Metodyka pracy służb BHP
Prowadzący Radosław Gonet
Data wykładu 21.11.2019 r.

Przedmiot Dydaktyka ogólna
Prowadzący Stanisław Wieczorek
Data wykładu 10.12.2019 r.

Przedmiot Dydaktyka ogólna
Prowadzący Stanisław Wieczorek
Data wykładu 17.12.2019 r.

 

 

Przedmiot Dydaktyka ogólna
Prowadzący Stanisław Wieczorek
Data wykładu 14.01.2020 r.

 

Przedmiot Psychologia pracy
Prowadzący Stanisław Wieczorek
Data wykładu 21.01.2020 r.

 

Przedmiot Ochrona przeciwpożarowa w środowisku pracy
Prowadzący Jerzy Szumski
Data wykładu 06.02.2020 r.