Zarządzanie oświatą – menedżer oświaty ed.12

Każdy z plików zabezpieczony jest hasłem, które powinniście Państwo otrzymać w wiadomości e-mail. 

 

 

Przedmiot Prawo w oświacie
Prowadzący Krystian Przełożny
Data wykładu 16.01.2020 r.

 

Przedmiot Kierowanie zmianą w edukacji
Prowadzący Tadeusz Polański
Data wykładu 06.02.2020 r.

 

Przedmiot Projektowanie programów szkoły
Prowadzący Małgorzata Ostrowska
Data wykładu 04.03.2020 r.