Zarządzanie oświatą – menedżer oświaty ed.12

Każdy z plików zabezpieczony jest hasłem, które powinniście Państwo otrzymać w wiadomości e-mail. 

 

 

Przedmiot Prawo w oświacie
Prowadzący Krystian Przełożny
Data wykładu 16.01.2020 r.

 

Przedmiot Kierowanie zmianą w edukacji
Prowadzący Tadeusz Polański
Data wykładu 06.02.2020 r.

 

Przedmiot Projektowanie programów szkoły
Prowadzący Małgorzata Ostrowska
Data wykładu 04.03.2020 r.

 

Przedmiot Zarządzanie zasobami ludzkimi
Prowadzący Agata Szmulik
Data wykładu 05.04.2020 r.

 

Przedmiot Technologie informacyjno – komunikacyjne w oświacie
Prowadzący Andrzej Iskrzycki
Data wykładu 17.04.2020 r.

 

Przedmiot Kreowanie wizerunku menedżera
Prowadzący Agata Szmulik
Data wykładu 19.04.2020 r.

 

Przedmiot Technologie informacyjno – komunikacyjne w oświacie
Prowadzący Andrzej Iskrzycki
Data wykładu 20.04.2020 r.

 

Przedmiot Praktyczna współpraca dyrektora z organem prowadzącym i organem nadzorującym
Prowadzący Zbigniew Bury
Data wykładu 22.04.2020 r.

 

Przedmiot Etyka menedżera
Prowadzący Iwona Bereś
Data wykładu 25.04.2020 r.

 

Przedmiot Kreowanie wizerunku menedżera
Prowadzący Agata Szmulik
Data wykładu 26.04.2020 r.

 

Przedmiot Etyka menedżera
Prowadzący Iwona Bereś
Data wykładu 29.04.2020 r.

 

Przedmiot Praktyczna współpraca dyrektora z organem prowadzącym i organem nadzorującym
Prowadzący Zbigniew Bury
Data wykładu 29.04.2020 r.

 

Przedmiot Zarządzanie zasobami ludzkimi
Prowadzący Agata Szmulik
Data wykładu 09.05.2020 r.

 

Przedmiot Technologie informacyjno – komunikacyjne w oświacie – grupa 1
Prowadzący Andrzej Iskrzycki
Data wykładu 09.05.2020 r.

 

Przedmiot Technologie informacyjno – komunikacyjne w oświacie – grupa 1
Prowadzący Andrzej Iskrzycki
Data wykładu 10.05.2020 r.

 

Przedmiot Zarządzanie zasobami ludzkimi
Prowadzący Agata Szmulik
Data wykładu 10.05.2020 r.

 

Przedmiot Marketing i promocja w oświacie
Prowadzący Sławomir Gawroński
Data wykładu 13.05.2020 r.

 

Przedmiot Etyka menedżera
Prowadzący Iwona Bereś
Data wykładu 16.05.2020 r.

 

Przedmiot Marketing i promocja w oświacie
Prowadzący Sławomir Gawroński
Data wykładu 17.05.2020 r.

 

Przedmiot Etyka menedżera
Prowadzący Iwona Bereś
Data wykładu 24.05.2020 r.

 

Przedmiot Zarządzanie zasobami ludzkimi
Prowadzący Agata Szmulik
Data wykładu 24.05.2020 r.

 

Przedmiot Zarządzanie zasobami ludzkimi
Prowadzący Agata Szmulik
Data wykładu 30.05.2020 r.

 

Przedmiot Marketing i promocja w oświacie
Prowadzący Sławomir Gawroński
Data wykładu 30.05.2020 r.

 

Przedmiot Zarządzanie zasobami ludzkimi
Prowadzący Agata Szmulik
Data wykładu 31.05.2020 r.

 

Przedmiot Technologie informacyjno-komunikacyjne w oświacie – grupa 2
Prowadzący Andrzej Iskrzycki
Data wykładu 06.06.2020 r.

 

Przedmiot Praktyczna współpraca dyrektora z organem prowadzącym i organem nadzorującym
Prowadzący Marek Kondziołka
Data wykładu 06.06.2020 r.

 

Przedmiot Technologie informacyjno-komunikacyjne w oświacie – grupa 2
Prowadzący Andrzej Iskrzycki
Data wykładu 07.06.2020 r.

 

Przedmiot Zarządzanie zasobami ludzkimi
Prowadzący Agata Szmulik
Data wykładu 07.06.2020 r.

 

Przedmiot Praktyczna współpraca dyrektora z organem prowadzącym i organem nadzorującym
Prowadzący Marek Kondziołka
Data wykładu 19.06.2020 r.

 

Przedmiot Kreowanie wizerunku menedżera
Prowadzący Agata Szmulik
Data wykładu 20.06.2020 r.

 

Przedmiot Kreowanie wizerunku menedżera
Prowadzący Agata Szmulik
Data wykładu 21.06.2020 r.