Szacowanie nieruchomości ed. 16

Każdy z plików zabezpieczony jest hasłem, które powinniście Państwo otrzymać w wiadomości e-mail. 

 

 

 

Przedmiot Organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych
Prowadzący Bogusława Szczepanik
Data wykładu 16.03.2020 r.

 

Przedmiot Podstawy matematyki finansowej
Prowadzący Agata Gemzik-Salwach
Data wykładu 19.03.2020 r.

 

Przedmiot Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce
Prowadzący Bogusława Szczepanik
Data wykładu 25.03.2020 r.

 

Przedmiot Podstawy matematyki finansowej
Prowadzący Agata Gemzik-Salwach
Data wykładu 27.03.2020 r.

 

Przedmiot Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce
Prowadzący Piotr Szczepanik
Data wykładu 28.03.2020 r.

 

Przedmiot Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce
Prowadzący Piotr Szczepanik
Data wykładu 29.03.2020 r.

 

Przedmiot Organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych
Prowadzący Bogusława Szczepanik
Data wykładu 31.03.2020 r.

 

Przedmiot Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością
Prowadzący Paweł Lubas
Data wykładu 01.04.2020 r.

 

Przedmiot Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością
Prowadzący Paweł Lubas
Data wykładu 02.04.2020 r.

 

Przedmiot Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny
Prowadzący Bogusława Szczepanik
Data wykładu 04.04.2020 r.

 

Przedmiot Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce
Prowadzący Bogusława Szczepanik
Data wykładu 05.04.2020 r.

 

Przedmiot PWT Podstawy budownictwa
Prowadzący Andrzej Skrzypek
Data wykładu 07.04.2020 r.

 

Przedmiot PWT Podstawy budownictwa
Prowadzący Andrzej Skrzypek
Data wykładu 15.04.2020 r.

 

Przedmiot PWT Podstawy budownictwa
Prowadzący Andrzej Skrzypek
Data wykładu 16.04.2020 r.

 

Przedmiot PWT Podstawy budownictwa
Prowadzący Andrzej Skrzypek
Data wykładu 19.04.2020 r.

 

Przedmiot PWT Podstawy budownictwa
Prowadzący Andrzej Skrzypek
Data wykładu 20.04.2020 r.

 

Przedmiot Wycena praw rzeczowych i zobowiązań umownych
Prowadzący Bogusława Szczepanik
Data wykładu 21.04.2020 r.

 

Przedmiot Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce
Prowadzący Piotr Szczepanik
Data wykładu 24.04.2020 r.

 

Przedmiot PWT Proces inwestycyjny w budownictwie
Prowadzący Andrzej Skrzypek
Data wykładu 25.04.2020 r.

 

Przedmiot PWT Przegląd technologii w budownictwie
Prowadzący Andrzej Skrzypek
Data wykładu 27.04.2020 r.

 

Przedmiot PWT Przegląd technologii w budownictwie
Prowadzący Andrzej Skrzypek
Data wykładu 29.04.2020 r.

 

Przedmiot PWT Przegląd technologii w budownictwie
Prowadzący Andrzej Skrzypek
Data wykładu 30.04.2020 r.

 

Przedmiot Wycena praw rzeczowych i zobowiązań umownych
Prowadzący Bogusława Szczepanik
Data wykładu 09.05.2020 r.

 

Przedmiot Wycena nieruchomości zurbanizowanych
Prowadzący Bogusława Szczepanik
Data wykładu 10.05.2020 r.

 

Przedmiot Wycena nieruchomości zurbanizowanych
Prowadzący Bogusława Szczepanik
Data wykładu 12.05.2020 r.

 

Przedmiot PWT Eksploatacja nieruchomości
Prowadzący Andrzej Skrzypek
Data wykładu 16.05.2020 r.

 

Przedmiot PWT Eksploatacja nieruchomości
Prowadzący Andrzej Skrzypek
Data wykładu 17.05.2020 r.

 

Przedmiot PWT Eksploatacja nieruchomości
Prowadzący Andrzej Skrzypek
Data wykładu 19.05.2020 r.

 

Przedmiot Wycena nieruchomości zurbanizowanych
Prowadzący Bogusława Szczepanik
Data wykładu 23.05.2020 r.

 

Przedmiot Wycena gruntów rolnych, upraw sadowniczych i gruntów pod wodami
Prowadzący Andrzej Skrzypek
Data wykładu 24.05.2020 r.

 

Przedmiot Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce
Prowadzący Bogusława Szczepanik
Data wykładu 26.05.2020 r.

 

Przedmiot Wycena gruntów rolnych, upraw sadowniczych i gruntów pod wodami
Prowadzący Andrzej Skrzypek
Data wykładu 28.05.2020 r.

 

Przedmiot Wycena gruntów rolnych, upraw sadowniczych i gruntów pod wodami
Prowadzący Andrzej Skrzypek
Data wykładu 29.05.2020 r.

 

Przedmiot Wycena nieruchomości dla celów szczególnych
Prowadzący Jerzy Dydenko
Data wykładu 30.05.2020 r.

 

Przedmiot Wycena nieruchomości dla celów szczególnych
Prowadzący Jerzy Dydenko
Data wykładu 31.05.2020 r.

 

Przedmiot Wycena nieruchomości zurbanizowanych
Prowadzący Bogusława Szczepanik
Data wykładu 02.06.2020 r.

 

Przedmiot Doradztwo na rynku nieruchomości
Prowadzący Zbigniew Prawelski
Data wykładu 06.06.2020 r.

 

Przedmiot Wycena masowa; Dokumentacja procesu wyceny
Prowadzący Bogusława Szczepanik
Data wykładu 07.06.2020 r.

 

Przedmiot Dokumentacja procesu wyceny
Prowadzący Bogusława Szczepanik
Data wykładu 09.06.2020 r.

 

Przedmiot Wycena nieruchomości dla celów szczególnych
Prowadzący Jerzy Dydenko
Data wykładu 10.06.2020 r.

 

Przedmiot Wycena nieruchomości dla celów szczególnych
Prowadzący Jerzy Dydenko
Data wykładu 13.06.2020 r.

 

Przedmiot Wycena nieruchomości dla celów szczególnych
Prowadzący Jerzy Dydenko
Data wykładu 14.06.2020 r.

 

Przedmiot Seminarium dyplomowe
Prowadzący Bogusława Szczepanik
Data wykładu 16.06.2020 r.

 

Przedmiot Wycena nieruchomości dla celów szczególnych
Prowadzący Jerzy Dydenko
Data wykładu 18.06.2020 r.

 

Przedmiot Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych
Prowadzący Andrzej Skrzypek
Data wykładu 20.06.2020 r.

 

Przedmiot Wycena nieruchomości dla celów szczególnych
Prowadzący Jerzy Dydenko
Data wykładu 21.06.2020 r.

 

Przedmiot Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych
Prowadzący Andrzej Skrzypek
Data wykładu 23.06.2020 r.

 

Przedmiot Wycena nieruchomości dla celów szczególnych
Prowadzący Jerzy Dydenko
Data wykładu 25.06.2020 r.

 

Przedmiot Seminarium dyplomowe
Prowadzący Bogusława Szczepanik
Data wykładu 27.06.2020 r.