Szacowanie nieruchomości ed. 16

Każdy z plików zabezpieczony jest hasłem, które powinniście Państwo otrzymać w wiadomości e-mail. 

 

 

 

Przedmiot Organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych
Prowadzący Bogusława Szczepanik
Data wykładu 16.03.2020 r.

 

Przedmiot Podstawy matematyki finansowej
Prowadzący Agata Gemzik-Salwach
Data wykładu 19.03.2020 r.

 

Przedmiot Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce
Prowadzący Bogusława Szczepanik
Data wykładu 25.03.2020 r.