Rach-4

Każdy z plików zabezpieczony jest hasłem, które powinniście Państwo otrzymać w wiadomości e-mail. 

 

Przedmiot Ewidencja produktów pracy i ich sprzedaży oraz ewidencja przychodów i kosztów związanych z ich osiągnięciem
Prowadzący Witold Furman
Data wykładu 24.03.2020 r.

 

Przedmiot Ewidencja produktów pracy i ich sprzedaży oraz ewidencja przychodów i kosztów związanych z ich osiągnięciem
Prowadzący Witold Furman
Data wykładu 25.03.2020 r.

 

Przedmiot Ewidencja produktów pracy i ich sprzedaży oraz ewidencja przychodów i kosztów związanych z ich osiągnięciem
Prowadzący Witold Furman
Data wykładu 26.03.2020 r.

 

Przedmiot Zasady kalkulacji oraz wycena produkcji niezakończonej
Prowadzący Marta Czyżewska
Data wykładu 28.03.2020 r.

 

Przedmiot Prawo podatkowe – podatek dochodowy w działalności gospodarczej
Prowadzący Dobrosława Rączka
Data wykładu 28.03.2020 r.

 

Przedmiot Prawo podatkowe – podatek dochodowy w działalności gospodarczej
Prowadzący Dobrosława Rączka
Data wykładu 29.03.2020 r.

 

Przedmiot Ewidencja produktów pracy i ich sprzedaży oraz ewidencja przychodów i kosztów związanych z ich osiągnięciem
Prowadzący Witold Furman
Data wykładu 31.03.2020 r.

 

Przedmiot Zasady kalkulacji oraz wycena produkcji niezakończonej
Prowadzący Marta Czyżewska
Data wykładu 31.03.2020 r.

 

Przedmiot Ewidencja produktów pracy i ich sprzedaży oraz ewidencja przychodów i kosztów związanych z ich osiągnięciem
Prowadzący Witold Furman
Data wykładu 01.04.2020 r.

 

Przedmiot Ewidencja produktów pracy i ich sprzedaży oraz ewidencja przychodów i kosztów związanych z ich osiągnięciem
Prowadzący Witold Furman
Data wykładu 02.04.2020 r.

 

Przedmiot Zasady kalkulacji oraz wycena produkcji niezakończonej
Prowadzący Marta Czyżewska
Data wykładu 03.04.2020 r.

 

Przedmiot Zasady kalkulacji oraz wycena produkcji niezakończonej
Prowadzący Marta Czyżewska
Data wykładu 05.04.2020 r.

 

Przedmiot Prawo podatkowe – podatek dochodowy w działalności gospodarczej
Prowadzący Dobrosława Rączka
Data wykładu 18.04.2020 r.

 

Przedmiot Prawo podatkowe – jednostka gospodarcza jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wynagrodzeń
Prowadzący Marta Lisak
Data wykładu 19.04.2020 r.

 

Przedmiot Prawo podatkowe – jednostka gospodarcza jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wynagrodzeń
Prowadzący Marta Lisak
Data wykładu 25.04.2020 r.

 

Przedmiot Kapitał własny
Prowadzący Dobrosława Rączka
Data wykładu 09.05.2020 r.

 

Przedmiot Ustalanie wyniku finansowego
Prowadzący Marta Czyżewska
Data wykładu 10.05.2020 r.

 

Przedmiot Kapitał własny
Prowadzący Dobrosława Rączka
Data wykładu 13.05.2020 r.

 

Przedmiot Ustalanie wyniku finansowego
Prowadzący Marta Czyżewska
Data wykładu 15.05.2020 r.

 

Przedmiot Prawo gospodarcze
Prowadzący Andrzej Kiebała
Data wykładu 21.05.2020 r.

 

Przedmiot Prawo gospodarcze
Prowadzący Andrzej Kiebała
Data wykładu 22.05.2020 r.

 

Przedmiot Ewidencja i rozliczanie kosztów podstawowej działalności operacyjnej
Prowadzący Alfred Szydełko
Data wykładu 23.05.2020 r.

 

Przedmiot Sprawozdanie finansowe
Prowadzący Dobrosława Rączka
Data wykładu 24.05.2020 r.

 

Przedmiot Prawo gospodarcze
Prowadzący Andrzej Kiebała
Data wykładu 26.05.2020 r.

 

Przedmiot Sprawozdanie finansowe
Prowadzący Dobrosława Rączka
Data wykładu 26.05.2020 r.

 

Przedmiot Sprawozdanie finansowe
Prowadzący Dobrosława Rączka
Data wykładu 27.05.2020 r.