FRZiC-1

Każdy z plików zabezpieczony jest hasłem, które powinniście Państwo otrzymać w wiadomości e-mail. 

 

Przedmiot Zarządzanie płynnością i kapitałem obrotowym
Prowadzący Artur Chmaj
Data wykładu 01.04.2020 r.

 

Przedmiot Koszt kapitału
Prowadzący Maciej Brodowicz
Data wykładu 02.04.2020 r.

 

Przedmiot Controlling operacyjny
Prowadzący Grzegorz Lew
Data wykładu 03.04.2020 r.

 

Przedmiot Koszt kapitału
Prowadzący Maciej Brodowicz
Data wykładu 07.04.2020 r.

 

Przedmiot Zarządzanie płynnością i kapitałem obrotowym
Prowadzący Artur Chmaj
Data wykładu 08.04.2020 r.

 

Przedmiot Zasobowo-procesowe rachunki kosztów
Prowadzący Alfred Szydełko
Data wykładu 16.04.2020 r.

 

Przedmiot Controlling operacyjny
Prowadzący Grzegorz Lew
Data wykładu 17.04.2020 r.

 

Przedmiot Zasobowo-procesowe rachunki kosztów
Prowadzący Alfred Szydełko
Data wykładu 20.04.2020 r.

 

Przedmiot Inwestycje i ich finansowanie
Prowadzący Agata Gemzik-Salwach
Data wykładu 22.04.2020 r.

 

Przedmiot Inwestycje i ich finansowanie
Prowadzący Agata Gemzik-Salwach
Data wykładu 25.04.2020 r.

 

Przedmiot Koszt kapitału
Prowadzący Maciej Brodowicz
Data wykładu 25.04.2020 r.

 

Przedmiot Budżetowanie kosztów
Prowadzący Alfred Szydełko
Data wykładu 26.04.2020 r.

 

Przedmiot Narzędzia zabezpieczenia przed ryzykiem finansowym
Prowadzący Dariusz Baran
Data wykładu 26.04.2020 r.

 

Przedmiot Inwestycje i ich finansowanie
Prowadzący Agata Gemzik-Salwach
Data wykładu 05.05.2020 r.

 

Przedmiot Koszt kapitału
Prowadzący Maciej Brodowicz
Data wykładu 07.05.2020 r.

 

Przedmiot Budżetowanie kosztów
Prowadzący Alfred Szydełko
Data wykładu 10.05.2020 r.

 

Przedmiot Narzędzia zabezpieczenia przed ryzykiem finansowym
Prowadzący Dariusz Baran
Data wykładu 10.05.2020 r.

 

Przedmiot Koszt kapitału
Prowadzący Maciej Brodowicz
Data wykładu 16.05.2020 r.

 

Przedmiot Narzędzia zabezpieczenia przed ryzykiem finansowym
Prowadzący Dariusz Baran
Data wykładu 17.05.2020 r.

 

Przedmiot Grupy kapitałowe
Prowadzący Karolina Rzońca-Bajorek
Data wykładu 17.05.2020 r.

 

Przedmiot Inwestycje i ich finansowanie
Prowadzący Agata Gemzik-Salwach
Data wykładu 19.05.2020 r.

 

Przedmiot Koszt kapitału
Prowadzący Maciej Brodowicz
Data wykładu 21.05.2020 r.

 

Przedmiot Inwestycje i ich finansowanie
Prowadzący Agata Gemzik-Salwach
Data wykładu 23.05.2020 r.

 

Przedmiot Narzędzia zabezpieczenia przed ryzykiem finansowym
Prowadzący Dariusz Baran
Data wykładu 26.05.2020 r.

 

Przedmiot Grupy kapitałowe
Prowadzący Karolina Rzońca-Bajorek
Data wykładu 29.05.2020 r.

 

Przedmiot Controlling operacyjny
Prowadzący Grzegorz Lew
Data wykładu 31.05.2020 r.

 

Przedmiot Budżetowanie kosztów
Prowadzący Alfred Szydełko
Data wykładu 31.05.2020 r.

 

Przedmiot Budżetowanie kosztów
Prowadzący Alfred Szydełko
Data wykładu 02.06.2020 r.

 

Przedmiot Grupy kapitałowe
Prowadzący Karolina Rzońca-Bajorek
Data wykładu 05.06.2020 r.

 

Przedmiot Controlling operacyjny
Prowadzący Grzegorz Lew
Data wykładu 09.06.2020 r.

 

Przedmiot Grupy kapitałowe
Prowadzący Karolina Rzońca-Bajorek
Data wykładu 12.06.2020 r.

 

Przedmiot Controlling operacyjny
Prowadzący Grzegorz Lew
Data wykładu 16.06.2020 r.