DP ed.6

Każdy z plików zabezpieczony jest hasłem, które powinniście Państwo otrzymać w wiadomości e-mail. 

 

 

Przedmiot Prawo celne
Prowadzący Maciej Słodziński
Data wykładu 19.12.2019 r.

 

Przedmiot Szczegółowe prawo podatkowe – podatek od towarów i usług
Prowadzący Andrzej Kiebała
Data wykładu 09.01.2020 r.

 

Przedmiot Prawo celne
Prowadzący Maciej Słodziński
Data wykładu 16.01.2020 r.

 

Przedmiot Szczegółowe prawo podatkowe – podatek od towarów i usług
Prowadzący Andrzej Kiebała
Data wykładu 23.01.2020 r.

 

Przedmiot Postępowanie podatkowe z elementami postępowania sądowo – administracyjnego i egzekucyjnego w administracji
Prowadzący Kamilla Kurczewska
Data wykładu 27.02.2020 r.

 

Przedmiot Postępowanie podatkowe z elementami postępowania sądowo – administracyjnego i egzekucyjnego w administracji
Prowadzący Kamilla Kurczewska
Data wykładu 05.03.2020 r.

 

Przedmiot Postępowanie podatkowe z elementami postępowania sądowo – administracyjnego i egzekucyjnego w administracji
Prowadzący Kamilla Kurczewska
Data wykładu 12.03.2020 r.

 

Przedmiot Postępowanie podatkowe z elementami postępowania sądowo – administracyjnego i egzekucyjnego w administracji
Prowadzący Kamilla Kurczewska
Data wykładu 17.03.2020 r.

 

Przedmiot Postępowanie podatkowe z elementami postępowania sądowo – administracyjnego i egzekucyjnego w administracji
Prowadzący Kamilla Kurczewska
Data wykładu 20.03.2020 r.

 

Przedmiot Postępowanie podatkowe z elementami postępowania sądowo – administracyjnego i egzekucyjnego w administracji
Prowadzący Kamilla Kurczewska
Data wykładu 24.03.2020 r.

 

Przedmiot Postępowanie podatkowe z elementami postępowania sądowo – administracyjnego i egzekucyjnego w administracji
Prowadzący Kamilla Kurczewska
Data wykładu 30.03.2020 r.

 

Przedmiot Postępowanie podatkowe z elementami postępowania sądowo – administracyjnego i egzekucyjnego w administracji
Prowadzący Kamilla Kurczewska
Data wykładu 16.04.2020 r.

 

Przedmiot Postępowanie podatkowe z elementami postępowania sądowo – administracyjnego i egzekucyjnego w administracji
Prowadzący Kamilla Kurczewska
Data wykładu 17.04.2020 r.

 

Przedmiot Szczegółowe prawo podatkowe – podatek akcyzowy
Prowadzący Andrzej Kiebała
Data wykładu 22.04.2020 r.

 

Przedmiot Postępowanie podatkowe z elementami postępowania sądowo – administracyjnego i egzekucyjnego w administracji
Prowadzący Kamilla Kurczewska
Data wykładu 23.04.2020 r.

 

Przedmiot Szczegółowe prawo podatkowe – podatek akcyzowy
Prowadzący Andrzej Kiebała
Data wykładu 24.04.2020 r.

 

Przedmiot Postępowanie podatkowe z elementami postępowania sądowo – administracyjnego i egzekucyjnego w administracji
Prowadzący Kamilla Kurczewska
Data wykładu 27.04.2020 r.

 

Przedmiot Rachunkowość podatkowa
Prowadzący Witold Furman
Data wykładu 28.04.2020 r.

 

Przedmiot Rachunkowość podatkowa
Prowadzący Witold Furman
Data wykładu 29.04.2020 r.

 

Przedmiot Postępowanie podatkowe z elementami postępowania sądowo – administracyjnego i egzekucyjnego w administracji
Prowadzący Kamilla Kurczewska
Data wykładu 30.04.2020 r.

 

Przedmiot Rachunkowość podatkowa
Prowadzący Witold Furman
Data wykładu 05.05.2020 r.

 

Przedmiot Szczegółowe prawo podatkowe – podatek akcyzowy
Prowadzący Andrzej Kiebała
Data wykładu 06.05.2020 r.

 

Przedmiot Szczegółowe prawo podatkowe – podatek akcyzowy
Prowadzący Andrzej Kiebała
Data wykładu 08.05.2020 r.

 

Przedmiot Rachunkowość podatkowa
Prowadzący Alfred Szydełko
Data wykładu 11.05.2020 r.

 

Przedmiot Rachunkowość podatkowa
Prowadzący Witold Furman
Data wykładu 12.05.2020 r.

 

Przedmiot Rachunkowość podatkowa
Prowadzący Alfred Szydełko
Data wykładu 14.05.2020 r.

 

Przedmiot Postępowanie podatkowe z elementami postępowania sądowo – administracyjnego i egzekucyjnego w administracji
Prowadzący Kamilla Kurczewska
Data wykładu 15.05.2020 r.

 

Przedmiot Rachunkowość podatkowa
Prowadzący Alfred Szydełko
Data wykładu 18.05.2020 r.

 

Przedmiot Postępowanie podatkowe z elementami postępowania sądowo – administracyjnego i egzekucyjnego w administracji
Prowadzący Kamilla Kurczewska
Data wykładu 19.05.2020 r.

 

Przedmiot Rachunkowość podatkowa
Prowadzący Alfred Szydełko
Data wykładu 20.05.2020 r.

 

Przedmiot Rachunkowość podatkowa
Prowadzący Alfred Szydełko
Data wykładu 25.05.2020 r.

 

Przedmiot Rachunkowość podatkowa
Prowadzący Alfred Szydełko
Data wykładu 26.05.2020 r.